cbd europa

CBD guide i Europa - opdateret til 2021

I mange lande er CBD et nyt emne, specielt inden for lægemiddelindustrien. Det gælder hovedsageligt den kategori af cannabis, som kaldes medicinsk cannabis. Denne type cannabisprodukter produceres og klassificeres som lægemidler. Det betyder blandt andet, at den kun bliver udleveret med recept. Den skal altså udskrives af en læge og afhentes på et apotek. Medicinsk cannabis kan både bestå af CBD og THC. Desuden findes der forskellige love på området om brugen af cannabis.

Udover medicinsk cannabis findes også den type af CBD, som klassificeres som et kosttilskud. Den kan bestilles og købes hos en CBD forhandler eller i en helsekostbutik og kræver ikke recept. Der findes mange onlinebutikker der sælger CBD som kosttilskud. Kosttilskuddene findes ofte i form af kapsler eller olie, som indtages dagligt. Forskellen på de to typer cannabis er i høj grad i forhold til mængden af CBD. CBD som kosttilskud indeholder ofte færre procent CBD end medicinsk cannabis.

Desuden er CBD efterhånden blevet mere synligt inden for det kosmetiske område, hvor den bruges i ansigtscreme og andre skønhedsprodukter. Det er specielt i forhold til akne, at den mystiske plante har opnået gode resultater.

Resultaterne i denne guide vil hovedsageligt fokusere på CBD som kosttilskud og der kan derfor forekomme andre love vedrørende medicinsk cannabis og THC, end beskrevet i artiklen.

Vi vil her i guiden komme ind på de forskellige lovgivninger i Europas lande. 

Resumé om CBD i Europa:

 1. Love om lovliggørelsen af hampeplanten kræver typisk at planten indeholder under 0.2% THC. Dette kan dog variere og hvert land kan have individuelle THC grænser.
 2. Industriel hamp med mindre end 0.2 % THC er lovlig i de fleste europæiske lande, reglerne bliver dog konstant ændret.
 3. I Frankrig er CBD produkter kun lovlige, hvis de indeholder 0 % THC.
 4. Luxembourg og Østrig har en THC grænse på 0,3 %.
 5. I Schweiz er CBD lovligt med en THC grænse på 1 % eller under.
 6. CBD er ulovligt i Slovakiet og Litauen.
 7. I Holland er THC og CBD lovligt, men der forekommer en lang række regler.

Hamp

Hamp, også kaldet for industriel hamp, har en helt bestemt definition og er forskellig fra cannabis. I de fleste lande findes der en fællesnævner for hvornår hampeplanten identificeres som hamp. Det kræver at planten indeholder under 0,2 % THC. Plantens CBD niveau spiller ingen rolle her, men der findes stadig lovgivning for hvor meget CBD en plante må indeholde.

Cannabis

Som ved hamp findes en målestok for det man kalder marihuana (også henvist til som cannabis). Marihuana ses typisk som en euforiserende plante og er i de fleste lande ulovlig i forhold til lovgivningen om euforiserende stoffer. For at en cannabis klassificeres som marihuana ser man typisk, at plantens THC indhold ligger over 0,2%. På denne måde kan vi i denne artikel give specifik information om cannabisplantens lovlighed og dens forskelligheder.

Marihuana indeholder tetrahydrocannabinol (THC), hvilket er det stof der giver den euforiserende effekt.

Definition af udtryk: Uddybning

Ubegrænset

Hvis et land har en 'ubegrænset' lovgivning i forhold til CBD betyder det ikke, at planten er 100% lovlig - der er altid individuelle regler i forhold til lovgivningen. Det betyder blot, at handel og indtagelse af CBD i form af kostrelaterede og kosmetiske midler er lovlige. Man kan heller ikke forvente at dyrkning og salg af CBD som medicin, kan foregå lovligt. Dette vil i visse tilfælde føre til straf i form af bøder og i værste tilfælde fængsel.

Hvis et land er markeret som 'ubegrænset, vil det ofte betyde at der hele tiden sker ændringer i loven. Derfor kan informationer hurtigt ændre sig og nye reguleringer forekomme. Vi holder guiden opdateret, men kan ikke stå til ansvar for eventuelle ændringer.

Gråt område

I det 'grå' område, som kendetegner lovgivningen i diverse lande, findes der ikke klare retningslinjer for hvad lovgivningen siger om CBD. Det kan være at cannabis eller industriel hamp er blevet de-kriminaliseret og dermed ikke fører til fængselsstraf. Det kan dog ske at man modtager en bøde ved opbevaring, dyrkning og videresalg af cannabis. Dermed er planten altså stadig ulovlig, men anses i nogle tilfælde ikke som en direkte kriminel handling.

Det kan også være at der foregår lovændringer og forhandlinger på området, som betyder at man ikke har en afgjort og konkret lovgivning på emnet.

Ulovligt

I visse tilfælde er CBD ulovlig at sælge, indtage, dyrke, mv. Dette betyder at der er stramme regler omkring CBD og kan medføre hårde straffe, som bøder og fængselsstraf. Reglerne kan sidestilles med lovgivninger om THC, hvor man i nogle lande har nultolerance over for THC. Ulovligt betyder altså, at man bliver straffet ved salg, køb, dyrkning og/eller besiddelse af alle CBD produkter.

Lovlig som medicinsk cannabis

Cannabis i form af medicinsk cannabis er blevet en etableret del af nogle EU-lande. Før man kan købe og besidde medicinsk cannabis, skal man have en recept fra en autoriseret læge og produktet skal købes på et apotek. Der findes en række sygdomme hvor medicinsk cannabis har en dokumenteret effekt, men da dette stadig er en relativt ny måde at behandle patienter på, kan det være svært at anskaffe en recept. Det kan variere fra land til land og det anbefales at man sætter sig selv ind emnet hvis man overvejer behandling med CBD.

CBD - Cannabidiol

CBD, også kaldet cannabidiol, er en af stofferne i hampeplanten. Stoffet har ikke en berusende effekt, men har en række egenskaber og kan i nogle tilfælde virke stressnedsættende. CBD er blevet populært inden for både kost- og ernæringssektoren og inden for medicinalindustrien. CBD findes både som medicinsk cannabis og i form af kosttilskud. Der findes forskellige regler omkring CBD i Europas lande, men stoffet er ofte lovlig og vinder med tiden mere anerkendelse inden for behandling og forebyggelse.

THC - Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol, THC, er det psykoaktive stof i cannabisplanten - et dybt diskuteret stof. Den har i mange år været ulovlig og er stadig ulovlig i de fleste europæiske lande. I nyere tid er det dog blevet mere acceptabelt at bruge THC som medicin og der bliver hele tiden udarbejdet mere forskning på området. THC er det stof i hamp- og cannabisplanten, der forårsager den berusende virkning. I lande som USA har man i de senere år set en legalisering af THC i form af medicinsk cannabis.

Denne guide vil beskæftige sig med CBD, da THC fortsat forbliver ulovligt i de fleste europæiske lande. I de fleste tilfælde indeholder medicinsk cannabis CBD, men der findes eksempler hvor medicinsk cannabis også indeholder THC olie. Vi understreger dog, at dette ikke er en opfordring til importering, besiddelse og salg af ulovlige stoffer og at man bør sætte sig grundigt ind i emnet.

Beskrivelse af lovmæssige forhold til CBD i Europa

Danmark

Status: Ubegrænset

I Danmark kan CBD bruges som medicinsk cannabis, hvis en patient har modtaget en recept på. Uden recept vil medicinsk cannabis være ulovlig at besidde og indtage. Recepten skal udskrives af en autoriseret læge og indleveres på et apotek. I henhold til forsøgsordningen som blev vedtaget af regeringen i 2019 er medicinsk cannabis lovligt i Danmark.

Dyrkning, salg, indtagelse og opbevaring af cannabis uden recept er ulovligt i Danmark. Aktivitet af denne slags resulterer i straf i henhold til lovgivningen.

I Danmark kan CBD dog lovligt sælges, indtages og opbevares som kosttilskud. Der findes dog specifikke love og reguleringer som bør overholdes. Dette handler blandt andet om, at CBD ikke må indeholde mere end 0,2% THC. CBD produkter er derfor lovlige produkter og kan sælge og købes i butikker eller på nettet.

De danske love for salg af CBD er komplicerede og det kan derfor ikke siges så simpelt, at det er 100% lovligt. Dommen rammer dog de virksomheder som ikke overholder lovene, f.eks. en onlineforhandler, og ikke forbrugerne selv.

Tyskland

Status: Ubegrænset

I Tyskland er CBD produkter lovlige - de må dog ikke indeholde mere end 0,2% THC. Der findes andre regler for medicinsk cannabis, som kan indeholde højere THC koncentrationer end cannabisprodukter i håndkøb.

Der findes desuden regler om at man ikke må reklamere for CBD produkter, hvor man påstår at produkterne med CBD har en gavnlig virkning på sundhed og helbred og det kan dermed kun sælges som kosttilskud eller kosmetik.

CBD, i form af medicinsk cannabis, kan købes med recept og kræver en læges godkendelse før det er muligt.

I dele af Tyskland kan man finde såkaldte CBD butikker, som handler med CBD i form af blomster/topskud. Her skal der skrives under på, at man ikke vil indtage produktet og at handlen foregår på eget ansvar.

I bund og grund er CBD lovligt i Tyskland og kan købes som håndkøb i CBD butikker. Der har i den seneste tid, hovedsageligt i Berlin, været en del kioskhandel med CBD blomster. Dette har politiet sat en markant indsats ind på at stoppe.

Frankrig

Status: gråt område/ubegrænset

Frankrig har tidligere gjort det lovligt at sælge CBD med mindre end 0,2% THC som håndkøb. Dette er siden blevet ændret og det er nu ulovligt at sælge, købe og opbevare CBD med mere end 0% THC.

CBD produkter er nu kun lovlige som isolationsprodukt og loven bliver konstant ændret. Dette gør det svært, at sige om CBD fortsat vil være lovligt i Frankrig og sætter loven i en gråzone.

Polen

Status: Ubegrænset

I Polen er industriel hamp lovligt. Det betyder helt simpelt at planten maksimalt må indeholde en THC % på 0,2. I Polen dyrkes der mange cannabisplanter og der eksporteres store mængder industriel hamp og medicinsk cannabis direkte ud af Polen.

Medicinsk cannabis har været lovlig i Polen siden 2017 og lovgivningen er ikke ændret siden. CBD kan derved blive solgt og købt som kosttilskud, kosmetiske produkter og medicin i Polen. Planten kan desuden købes som håndkøb i helsebutikker, CBD butikker og på apoteker.

Spanien

Status: Gråzone

Spaniens lovgivning om cannabis defineres som en gråzone. Det gælder både CBD og THC. Som i mange andre lande er CBD med en THC % på under 0,2 lovligt. Det er dog ikke helt så simpelt, for hvis et CBD produkt er produceret i Spanien skal det markeres med etiketterne “udelukkende til udvortes brug” og “teknisk produkt”.

I Spanien har man dannet rammer for en forsøgsordning med THC, hvor såkaldte klubber er etableret. Her kræves det, at man bliver medlem for at kunne besøge stedet og købe cannabis. Her ligger Spanien i gråzonen, da det kan ikke med sikkerhed siges at THC er lovligt eller ulovligt i Spanien.

CBD er ikke på listen over autoriserede kost- og medicintilskud. Derfor kan det ikke med sikkerhed siges at planten er lovlig at indtage. Den kan dog sælges og købes som kosmetisk produkt mod forskellige hudsygdomme og fungerer dermed som skønhedsmiddel.

CBD bliver dog fortsat solgt i adskillige CBD butikker, på trods af de konstant ændrede reguleringer.

Italien

Status: Gråzone - Lovlig som medicinsk cannabis

I Italien befinder loven om CBD sig i en gråzone. I 2019 indførte man en lov i Italien som gjorde alt hamp i form af blade, blomster, olie og andre produkter ulovlige. Der findes dog ikke nogen specifik uddybning af dette og man siger blot, at CBD produkter ikke må indeholde berusende midler. Det er ikke specificeret og derfor befinder Italien sig i en gråzone.

Medicinsk cannabis er lovlig i Italien, men kan kun fås ved hjælp af en recept fra en autoriseret læge og skal købes på et apotek.

Desuden må THC indholdet ikke overstige 0,2 %. For nyligt blev CBD med op til 0,6% gjort ulovligt. Det findes dog stadig i visse medicinske produkter.

Sverige

Status: Ubegrænset

I Sverige er CBD med over 0% THC klassificeret som ulovlig. I 2018 var det ulovligt at besidde, købe og sælge alt CBD. Det var først i 2019 at domstolen i Sverige ændrede loven og lavede nultolerance over for THC og ikke CBD.

I Sverige følger man altså ikke de samme love om CBD, som i de fleste andre EU-lande. Grænsen med 0,2% THC, gælder ikke i Sverige og de har dermed nultolerance over for THC. Man bør derfor være forsigtig når man bevæger sig ud i dette område, da man ellers kan blive dømt og kendt skyldig i besiddelse af euforiserende stoffer.

Holland

Status: Ubegrænset

Holland har komplicerede love omkring cannabis. Som mange ved kan man specielt i Amsterdam finde talrige coffeéshops, som sælger mange forskellige typer af THC og CBD produkter.

Handel med CBD er reguleret med en række konkrete love, som for eksempel at planten ikke må indeholde mere end 0,5 % THC. CBD er dog lovligt og kan købes som håndkøb, både som blomst og kosttilskud. D. 19 juli 2019, blev CBD som vaporizerolie gjort ulovligt og kan derfor ikke længere findes på det hollandske marked.

Rumænien

Status: Ubegrænset

I Rumænien kan man finde CBD på lovlig vis. Som i de fleste europæiske lande kræver det, at planten indeholder mindre end 0,2 % THC.

Irland

Status: Gråzone 

I Irland findes et kompliceret gråzoneområde i lovgivningen, som kan gøre det svært for den individuelle borger at forstå om planten er lovlig.

Der er nultolerance over for THC i Irland, som gør det ulovligt at sælge, købe og besidde produkter med THC.

CBD produkter som indeholder 0 % THC er derfor egentligt lovlige, da de kun indeholder CBD substanser. Hvis der findes nogen spor af THC vil produktet være ulovligt.

Dog findes der nye europæiske love om kost og nyudviklet mad - denne lovgivning betyder at CBD produkter ikke må sælges som mad og kosttilskud.

Styrelsen for fødevaresikkerhed i Irland har fastslået, at CBD produkter, hvor man har brugt opløsningsmidler og CO2 til udvinding, ikke må sælges i EU uden at følge EU’s anvisninger om kosttilskud. Dette gøres for at sikre forbrugeren om at CBD produkterne ikke indeholder skadelige stoffer.

Som vi har set i Tyskland har Irlands politi beslaglagt mange CBD produkter i butikkerne. Der findes dog stadig mange butikker som fortsat sælger produkter med isoleret CBD. Det samme gælder ved onlinehandel, hvor man fortsat kan købe CBD produkter.

Det er dog vigtigt at forstå lovgivningen omkring THC. Det kan nemlig være strafbart at købe og besidde produkter med spor af THC. CBD produkter uden spor af THC kan fortsat købes lovligt i Irland.

Bulgarien

Status: Ubegrænset

I Bulgarien er hamp lovligt. Salg og køb af planten skal dog ske under opsyn af regeringen og kun hvis man har en licens udstedt af myndighederne i Bulgarien.

Bulgarien har valgt ikke at følge Europa kommissionens anvisninger om CBD i forhold til mad og kosttilskud og CBD kan derfor stadig lovligt sælges, købes og besiddes. Derudover er import og dyrkning af CBD lovligt. Grænsen for THC ligger på 0,2% og følger dermed Europas anvisninger.

Portugal

Status: Kun lovlig som medicinsk cannabis

I 2001 afkriminaliserede Portugal alle stoffer på grund af en overdosiskrise og en meget høj HIV rate i den befolkningsgruppe der benyttede stoffer. Afkriminaliseringen gjaldt også cannabis og derfor var hampplanten lovlig i en del år.

Dette ændrede sig dog i 2018, da EU-domstolen ændrede lovene omkring CBD i fødevarer og kosttilskud.

I Portugal er CBD olie derfor ikke lovligt som kosttilskud. I juni 2018 ændrede regeringen loven om fødevarer og kosttilskud. Indtil da kunne CBD frit købes som kosttilskud.

Som det ser ud nu kan CBD olie kun købes som medicin, via en recept udstedt af en autoriseret læge. Olien skal desuden købes på et apotek og alt andet handel med CBD olie er derfor ulovlig.

Belgien

Status: Gråzone

I Belgien kan man nu kun købe CBD produkter gennem en recept fra en autoriseret læge. Dette ændrede sig i august 2019, hvor man fulgte den nye EU lovgivning om CBD i fødevarer og kosttilskud.

Indtil da kunne man frit købe CBD produkter i mange butikker og ved onlinehandel. Det var faktisk sådan at Belgien lovliggjorde CBD med THC indhold på under 0,2% d.11. april, 2019 og klassificerede planten som tobak. Dette blev dog hurtigt ændret og man kan derfor ikke længere frit købe CBD som håndkøb.

Man kan stadig købe CBD olie online, dog på eget ansvar, da man risikerer at miste produktet i tolden.

Det frarådes derfor at købe CBD produkter online, hvis man befinder sig i Belgien. I stedet bør man kontakte sin læge, skaffe produktet via en recept og købe det på et apotek.

Schweiz

Status: Ubegrænset

I Schweiz er CBD lovligt. Det er desuden et af de lande i Europa, som er gået forrest i legaliseringen af CBD planten. Der findes dog en række restriktioner som skal følges i forhold til køb, salg, dyrkning og besiddelse af CBD. Dette ses for eksempel ved at CBD ikke må indeholde mere end 1% THC, hvilket stadig er højt i forhold til andre lande i Europa.

CBD kan desuden lovligt dyrkes i Schweiz og dette gør landet til hovedcentral for CBD dyrkning og CBD olie produktion. Cannabis produkterne kan købes i CBD butikker og på online markedet, hvor der findes mange forskellige typer CBD produkter.

Østrig

Status: Gråzone

På baggrund af mangel på kontrollerede forhold og ukontrolleret handel med CBD, ændrede Østrig i 2018 loven omkring CBD i fødevarer og kosttilskud. Dette svækkede CBD markedet i Østrig markant og hvor man før frit kunne købe CBD som kosttilskud, er der taget nye midler i brug.

CBD kan stadig fås som medicinsk cannabis, handlen skal dog ske med recept fra en autoriseret læge.

Udover den medicinske cannabis kan CBD også købes i butikker og på nettet. Dog kan den som sagt ikke købes som kosttilskud. I stedet for at sælge CBD som kosttilskud omdøbte detailhandlen nemlig planten til et aromaprodukt, salg af essentielle olier og planteekstrakter. Dette er nemlig fortsat lovligt i Østrig og gør det muligt at fortsætte handlen med CBD.

Kroatien

Status: Lovligt som medicinsk cannabis

I Kroatien er CBD kun lovligt som medicinsk cannabis. Som i andre lande skal købet af medicinsk cannabis foregå gennem recept fra en autoriseret læge og kan kun hentes på et apotek. Man kan besidde op til 7 gram medicinsk cannabis i Kroatien, men CBD som kosttilskud er fortsat ulovligt.

Hvis man bliver anholdt for besiddelse af CBD og andre cannabistyper uden recept, vil det medføre en bøde.

Tjekkiet

Status: Ubegrænset

I Tjekkiet er CBD produkter lovlige, de skal dog indeholde mindre end 0,3 % THC. Derudover er dyrkning af en bestemt mængde hampplanter til personlig brug lovligt.

Udover at bruge CBD som kosttilskud, bruger man cannabis i form af medicinsk cannabis. Man kan købe medicinsk cannabis med en recept fra en autoriseret læge og afhente på et apotek. Der findes dog et relativt lille udvalg af medicinsk cannabisprodukter i kategorien.

Finland

Status: Gråzone

I Finland er CBD defineret som medicin, hvilket betyder at handel med CBD egentlig er ulovligt. Finland følger EU’s anvisninger om fødevarer og kosttilskud, hvilket betyder at CBD som kosttilskud ikke må sælges og besiddes. Det kan derfor være problematisk at importere CBD til Finland og tolden kan konfiskere produktet, hvis der er mistanke.

Der findes dog smuthuller i debatten om CBD, som virksomhederne bruger til stadig, lovligt, at sælge CBD på det Finlandske marked. Dette har udelukkende at gøre med, hvordan produktet markedsføres. CBD skal dermed høre under kategorien 'aromaer' og 'rå planteekstrakter'.

Derfor kan man fortsat bruge CBD i Finland, på trods af at lovgivningen har gjort det ulovligt at indtage planten (blomst og olie).

Finland ligger altså i en gråzone, hvor CBD er under regulering af regeringen og stadig kan handles med inden for strenge, fastsatte rammer.

Ungarn

Status: Gråzone

I Ungarn kan man lovligt bruge CBD, som ikke indeholder mere end 0,2% THC. Det var faktisk sådan, at hverken handel og besiddelse af CBD produkter blev nævnt i Ungarsk lovgivning. Dette udnyttede CBD selskaberne, som importerede og handlede med CBD.

Man stadig købe CBD i Ungarn, men der findes nogle retningslinjer for produkterne. Nogle CBD produkter hører til på listen over kosttilskud, men det er ulovligt at reklamere for CBD og dens sundhedsmæssige egenskaber. Dette fordi Ungarn ikke anser CBD for at være et medicinsk produkt og planten er altså på listen over ulovlige medikamenter.

CBD producenter skal desuden leve op til en række krav, når det kommer til produktionen af CBD. For lovligt at sælge CBD, skal de rapportere til det Nationale Institut for Apoteker og Ernæring

Mange CBD handlere sælger dog stadig CBD i Ungarn, på trods af, at de ikke har fået godkendt produktet. Det gør Ungarsk lovgivning om CBD svær at gennemskue og lovgivningen ligger altså derfor i en gråzone.

Vi anbefaler at man kontakter regeringen eller en advokat, før man bestiller CBD olier til Ungarn. På grund af lovgivningen om CBD, er der en risiko for at man bevæger sig ud i et ulovligt område.

Luxembourg

Status: Ubegrænset

I Luxembourg har man delvist brudt med den opfattelse af euforiserende stoffer man har i store dele af Europa. Dette gælder specielt cannabis, som Luxemborg har afkriminaliseret. I august 2019 ændrede man lovgivningen, som gjorde cannabis ulovligt. Der findes stadig mange restriktioner og regler på området, men opfattelsen af planten har en anden karakter end i mange andre EU lande.

Hvis man er over 18 år gammel, kan man lovligt købe og besidde CBD produkter fra håndkøb. THC indholdet må dog ikke overstige 0,2%. CBD produkter kan købes ved onlinehandel og i fysiske butikker i hele landet.

Luxembourg har meldt ud, at en legalisering af cannabis vil ske i løbet af de næste 2 år.

Litauen

Status: Ulovlig

I Litauen er CBD ulovlig og det er kun lovligt at dyrke hamp med en THC % på under 0,2. Hampen må kun dyrkes med det formål at bruge frø og fibre. CBD olie klassificeres fortsat som ulovlig.

Litauen følger EU’s anvisninger om fødevarer og kosttilskud, hvilket betyder at CBD ikke kan sælges som en fødevare.

De eneste lovlige hampprodukter på markedet er derfor hampefrøolie og andre lignende hampprodukter.

Slovenien

Status: Ubegrænset

I Slovenien kan man lovligt købe og besidde CBD olier og blomster. For en tørret plante ligger grænsen af THC på 0,3%. Hvis man derimod vil købe og besidde CBD olie, ligger grænsen på mindre end 0,2% THC.

CBD produkter kan købes både som håndkøb, i fysiske butikker og ved onlinehandel hos udvalgte CBD forhandlere. Det er dog stadig vigtigt at sikre sig, at det produkt man køber, lever op til en vis standard. Der findes nemlig rigtig meget ikke-reguleret CBD olie og det kan være svært at kende forskel på produkterne.

Slovakiet

Status: Ulovlig

I Slovakiet er alt hamp og cannabis ulovligt og de er blevet klassificerede som ulovlige stoffer i kategorien 'psykoaktive stoffer'.

Besiddelse, salg og køb af både CBD og THC er altså ulovligt og kan resultere i bøde- og fængselsstraf.

Letland

Status: Gråzone

Letlands love om CBD ligger i en gråzone. Det er ulovligt at sælge CBD som fødevare og kosttilskud. CBD olie og ekstrakt er dog ikke helt ulovligt og kan på grund af hullerne i loven stadig dyrkes og sælges, hvilket CBD virksomhederne udnytter. For eksempel kan CBD stadig sælges som souvenir. Man ser det i de lokale vaporizerbutikker, hvor adskillige CBD olier bliver solgt med etiketten “souvenir”. Butikkerne siger samtidig at det er op til den enkelte bruger, hvorvidt produktet indtages og advarer mod indtagelse.

Estland

Status: Gråzone

I Estland er CBD ikke klassificeret som en psykoaktiv substans og kan ikke ligge under lovene om psykoaktive stoffer og narkotika. CBD er derfor ikke kriminaliseret og kan delvist ses som lovligt.

Der findes dog en række reguleringer inden for området. Estland følger EU’s anvisninger om CBD i fødevarer og kosttilskud og CBD kan derfor ikke høre under og sælges som kosttilskud.

I Estland kan hamp i form af medicinsk cannabis dog købes lovligt, med hjælp af en recept fra en autoriseret speciallæge. Derudover skal det hentes på et apotek og kan ikke købes som håndkøb.

På grund af huller i loven kan CBD stadig købes, sælges og besiddes som håndkøbsmedicin og derfor ligger CBD lovgivning i en gråzone.

Malta

Status: Gråzone - Lovlig som medicinsk cannabis

I Malta kan man ifølge loven kun få CBD med en recept fra en autoriseret læge. På trods af dette sælges CBD frit i adskillige butikker i Malta. Der er ikke lavet nogle konkrete aktioner mod dette og af denne årsag, ligger Maltas lovgivning om CBD i en gråzone.

CBD kan desuden købes som håndkøb i mange helsekostbutikker og der er endnu ikke foretaget deciderede ændringer af dette. Det er dog stadig ulovligt at både købe, sælge og besidde CBD i Malta.

Cypern

Status: Ubegrænset

I Cypern er CBD lovligt og hører under kategorien 'fødevarer og kosttilskud'. Produkterne må dog ikke indeholde mere end 0,2% THC og der må under ingen omstændigheder laves påstande om CBD's sundhedsmæssige effekter.

Desuden er Cypern en af Europas største producenter af medicinsk cannabis, hvilket har stor betydning for lovligheden CBD produkter i landet.

Grækenland

Status: Ubegrænset

I Grækenland kan man lovligt købe, sælge og besidde CBD produkter med op til 0,2% THC. Derudover skal produkterne overholde en række love, som er baseret på EU’s reguleringer. Desuden kan hamp lovligt dyrkes i Grækenland, hvilket gør cannabis ubegrænset og lovligt inden for fastsatte rammer og regulativer.


cbd olie

Gro guide til udendørs CBD plante

Dyrkning af alle Cannabis Sativa planter er ulovlig i Danmark. I denne artikel findes udelukkende formidling af  videnskabelig information og teori, og bør ikke ses som en opfordring til at dyrke cannabis. Vi tager stærk afstand fra dette og opfordrer i stedet til at købe lovlig CBD olie. Du kan finde CBD produkter i form af kosttilskud gennem vores anbefalede leverandører. 

Cannabisplanten gror nemt i mange miljøer og den har et stærkt rodsystem. Dette betyder at cannabisplanten, i modsætning til andre planter, kan udvikle sig til at blive hårdfør og vokse hurtigt. Der er dog en række forhold som man bør sætte sig ind i, før man med sikkerhed kan dyrke en succesfuld CBD plante. 

Tager man udgangspunkt i udendørs cannabisplanter, er det en god idé at starte dyrkningsprocessen i foråret. Dette kan variere alt efter hvor man befinder sig og hvilken sort man har med at gøre. I Danmark kan det best betale sig at starte sent i april eller maj. Det tager nemlig omkring 4 - 7 måneder fra plantens start til slut. Det kan dog variere meget og derfor anbefales det, at man sætter sig ind i den sort man arbejder med. 

Med disse trin kan du få en viden om de helt basale teorier omkring dyrkning af cannabis sativa. Det er dog altid en god idé at sætte sig dybere ind i emnet, specielt hvis man forventer en større høst. 

Find et sted til din plante

cbd olie

Det er vigtigt at overveje hvilket miljø man vil plante i. Det kan variere fra planter som dyrkes i jorden, til forskellige størrelser af plantepotter. Hvis man dyrker direkte i jorden, er det nemlig vigtigt at man tager forbehold for flere mulige scenarier. Dette gælder for eksempel fugtighed og vanding, som kan variere i forhold til for eksempel dyrkning i plantepotter.

Hvis man er nybegynder, kan det være smart at plante sine CBD planter i en potte. Det gør det nemmere at vurdere hvor store vandmængder planten modtager. En anden ting der kan ske når man dyrker direkte i jorden er, at flere insekter og pesttilstande kan angribe træet. Som nybegynder kan det være vanskeligt at forholde sig til hvilket dyrkningssted man skal bruge. 

Det er desuden vigtigt at overveje, hvor meget træk og vind planten bliver udsat for. Dette kan nemlig svække plantens potensniveau og stabilitet. Så selvom cannabis er en stærk plante, kræver den en del opmærksomhed og specifikke forhold. 

Derudover skal planten modtage en hvis mængde sol dagligt og er afhængig af dette for at gro. Det kan være svært at finde det perfekte sted og derfor søger mange indendørs. Man kan gøre dette i form af et dyrkningsrum, hvor man med hjælp af UV lamper kan skabe et perfekt manipuleret miljø for planten.

Det kan desuden være relevant gradvist at opgradere potteplantens størrelse. Det er vigtigt for at sikre sig, at planten modtager den korrekte mængde vand. Det skal dog tilføjes, at man i blomstringsfasen ikke bør ændre pottens størrelse, men kan med fordel gøres lige inden blomstringsfasen. Plantens størrelse vil variere i forhold til pottens størrelse, man kan altså bestemme størrelsen af sin cannabisplante ud fra potten. 

Vælg en frøsort

Der findes rigtig mange forskellige sorter inden for cannabisfrø. Størstedelen af dyrkere ville vælge et feminiseret frø, da stoffer som CBD kun findes i hunplanten. Et feminiseret frø betyder at man har at gøre med en potent plante som vil producere topskud. Hanplanten producerer ikke topskud, men frø og pollen, som blandt andet har til formål at bestøve hun-planten.

Man kan identificere en hun-plante gennem dens hårlignende kendetegn. Hanplanten udvikler frø, som kan ses ved det man kalder pollensække. Det er gennem disse, at den feminine plante bliver befrugtet. 

Det er vigtigt ikke at dyrke han- og hunplanter ved siden af hinanden, medmindre man vil skabe befrugtning og lave flere frø på hunplanten. Sker dette vil man opnå en hermaphrodite plante, som besidder begge køns egenskaber. 

Hovedsageligt vil man kunne vælge mellem sativa-, indica- og hydrofrø. Det betyder meget for plantens styrke og virkning, hvilken sort man vælger. Derudover findes der normale frø og såkaldte 'auto-flowering' frø. Den sidstnævnte virker bedst, hvis man planter i små potter. Auto-flowering betyder helt simpelt, at man nemmere når hen til plantens blomstringsfase. Disse planter er oftest hurtigere færdigtudviklede end planter fra normale frø. 

Spiring

Det første skridt i plantens livscyklus er at påbegynde frøets spiringsproces. Den mest udbredte metode for spiring er at lægge frøene i noget fugtigt vat eller toiletpapir. Processen tager som regel 1-3 dage og resultatet ser man ved, at planten begynder at spire ud fra frøet. Det er dog vigtigt at være forsigtig når man håndterer frøet, da det nemt kan blive ødelagt. 

Herefter plantes frøet og spire i jorden. 

Denne metode kan bruges for at sikre frøets fertilitet og spiring. Hvis frøet ikke spirer vil det betyde, at der er tale om et defekt frø. 

Man kan desuden plante frøet direkte i jorden før spiringsprocessen, dette anbefales dog ikke og kan give dårlige resultater. 

Vegetariske fase

I denne fase begynder væksten i planten stille og roligt. Her i denne fase er det også altafgørende at planten modtager nok sollys. En cannabisplante i den vegetariske fase kræver over 12 timers sol om dagen. Det er desuden vigtigt, at planten modtager en vis varme. Dette vil få planten til at gro mere, blive væsentligt større og i sidste ende producere større blomster. 

En anden vigtig grundsten for plantens vegetariske fase er gødning. Det er gennem gødning, at planten modtager en række essentielle næringsstoffer. Blandt disse findes magnesium og calcium, som er vigtige for plantens vækst. Det er dog vigtigt at vide hvor meget gødning man bør give planten. Dette kan variere alt efter plantens størrelse og omgivelser. 

I slutningen af den vegetariske fase vil man kunne se en ekstrem øgning af plantens størrelse. Den vil i nogle tilfælde vokse sig dobbelt så stor og gøre sig klar til blomstringsfasen. 

Blomstringsfase

I denne fase kan man se de største ændringer i plantens vækst. Det er her hvor man kan begynde at se resultatet af sit arbejde. Det er også her man bør skifte sin normale gødning ud med blomstergødning. 

Blomstergødning er vigtigt, da planten har brug for nogle andre næringsstoffer i denne periode end i den vegetariske fase. Blomstringsfasen begynder når sollyset formindskes til under 12 timer i døgnet, i Danmark sker denne ændring omkring september. Det sker dog ikke fra dag til dag og man bør være tålmodig, hvis man forventer kvalitetsblomster. 

Blomstringens første skridt viser sig ved små hvide hår, som opstår der hvor blomsterne senere kommer. Blomstringtidens længde kan variere fra sort til sort. I løbet af blomstringen udvikler blomsterne trichomes, som er små krystalkugler. Disse vil udvikle sig fra en gennemsigtig farve, til en næsten mælkehvid farve. Når blomsten er færdig vil de små trichomes være næsten hvide. Derudover vil hårene gå fra at være hvide til at blive mere brunlige. Det er vigtigt at vide, hvornår det er tid til at høste planten. På denne måde vil man undgå mug og andre skader. 

Klipning

Første skridt i klipningen er at klippe grenene af. Dette kan gøres efter personlige præferencer, men det anbefales at man klipper større stilke af. På denne måde undgår man at det bliver for småt, når man efterfølgende tørrer planten.

Det er vigtigt at klippe alle overskydende blade af topskuddene. Det kan gøres med en lille klipper, som nemt kan nå ind til selv de mindste blade. Man kan finde mange videoer på nettet, som demonstrerer denne process. Alle de store og mellemstore blade bør afklippes, da de ikke tilhører selve blomsten. 

Derefter kan man gå i detaljer og arbejde sig forsigtigt frem ind til plantens topskud. Sørg dog for, ikke at klippe i blomsten og tag dig tid til denne del af arbejdet, for at opnå det bedste resultat. 

Tørring

Tørringsprocessen bør ske efter klipningen og det er vigtigt, at få dette trin helt på plads. Det vigtigste ved tørringen er, at fugtighedsprocenten ligger på omkring 50%. Derudover bør temperaturen i rummet, hvor man tørrer sine topskud, ligge på omkring 21 grader. Det er desuden vigtigt at beskytte topskuddene mod direkte sollys. Tørringen bør ske i et mørkt rum, for at opnå det bedste resultat. 

Hærdning

Hærdning er den sidste fase i processen og bestemmer om man sidder tilbage med potensfyldige og aromatiske topskud. Fasen går under navnet 'curing' og skaber et bedre slutprodukt. 

Hærdning fungerer ved at man placerer plantens topskud i en lukket container. Derefter åbner man låget en gang om dagen for at sikre sig den rette mængde ilt og derved skaber et godt miljø. Denne proces fortsætter i op til 1 måned, alt afhængig af smag og behag. Det er vigtigt at sikre sig, at der opnås den rette fugtighedsprocent, som bør ligge mellem 50% - 60%. Dette er simpelt at måle med et fugtighedstermometer som placeres i containeren. Derudover bør temperaturen ligge på omkring 21 grader. 

Sygdomskontrol

En plante kan i nogle miljøer blive udsat for pest og andre sygdomme. Det er specielt mug og svamp der angriber blomsterne, hvis fugtighedsprocenten er for høj. Mug kommer indefra og det kan derfor være svært, at se det i begyndelsen. Hvis man opdager mug i en blomst, bør man fjerne det udsatte område og efterfølgende være ekstra opmærksom på forholdene. 

Pest kommer i form af små dyr, som begynder at formere sig og spise plantens næring. Dette vil svække plantens vækst og skabe en dårligt miljø for planten. Derudover kan pest sprede sig til andre omkringliggende planter og områder på den udsatte plante. Der findes dog midler, som kan bruges mod pest. 

Udvinding af CBD olie

Her på www.cbdhelse.dk har vi udviklet en guide til at udvinde CBD olie i hjemmet. Se mere her 


cbd olier

Hvad er hasholie?

Cannabisplanten kommer i mange former og har mange navne. Eksempelvis skunk, weed, pot, buds, hash og så videre. Planten indeholder 113 forskellige stoffer, hvoraf de mest omtalte er CBD og THC. CBD kaldes også cannabidiol og en af dens funktioner er, at modvirke den berusende effekt fra THC. CBD har en psykoaktiv virkning og påvirker hjernen på forskellige måder. For eksempel kan den være angstnedsættende, stressnedsættende og smertelindrende. Den kan altså have en afslappende effekt. Stoffet er ikke berusende som THC, derfor hører den ikke under kategorien ‘euforiserende stoffer’.

THC olie er medicinsk cannabis og bliver sjældent udskrevet til patienter. THC olie skal dog udskrives af en specificeret læge, samt ordineres ved recept på et apotek.

Hasholie kommer i mange variationer

Det tætteste vi kommer på hasholie, er THC olie. THC olie er meget koncentreret og konsistensen er en tyk væske. I USA bliver denne form for olie brugt til det man kalder “dab”, hvor det bruges direkte som olie. Cannabis er lovlig og nemt tilgængelig i flere amerikanske stater, f.eks. Californien. Her i Danmark er olien ulovlig, hvis man ikke har fået den på recept. Den er ulovlig fordi den indeholder en meget højt THC koncentration. Det sker dog i sjældne tilfælde, at patienter modtager en form for hasholie, for eksempel hos sklerosepatienteer.

Denne type olie bliver direkte udvundet af den potente plante og indeholder både CBD og THC i høje mængder. Det er inden for nyere tid, at den producerede cannabis er blevet så potent som den er i dag. Før i tiden, indeholdte planten et naturligt indhold af stoffer. I dag bliver planten i mange tilfælde gensplejset og sprøjtet for at udvinde en højere koncentration af THC. Dette kan føre til problemer, fordi CBD indholdet bliver formindsket, hvilket kan forårsage psykoser og andre bivirkninger. Den moderne hasholie er 8 gange stærkere end tidligere.

Olie fra en cannabisplante findes i mange forskellige variationer. Overordnet set går de alle sammen under navnet cannabisolie. Der findes hampefrøolie, som er uden den samme mængde CBD og THC som for eksempel THC olie eller CBD olie. Hampefrøolien er oftest billigere at producere, da den bliver udvundet af frøene på det såkaldte industrihamp. Den er desuden ofte brugt i madlavning og skønhedsprodukter.

CBD olie derimod, er meget forskellig fra hasholien, da den indeholder mængder af cannabidiol (CBD) på op til 20% og THC op til 0,2%. Den er altså ikke lige så potent som THC olien og er derfor lovlig med recept efter forsøgsordningen med CBD, som indtrådte i januar 2018.

CBD olie har to funktioner i den moderne verden; enten som et receptpåkrævet medikament, også refereret til som medicinsk cannabis. Derudover kan den købes som kosttilskud i mange varianter og procentforskelle.

Få professionel vejledning før brug af cannabisolie

Cannabisoliens mange udgaver kan have bivirkninger og interagere med andre former for medicin, traditionel eller alternativ. Derfor er det vigtigt, at snakke med din læge om cannabisolie er noget for dig. Det er meget vigtigt at man konsulterer sin læge for medicinske råd, før man indtager alle former for medicin.

Shop CBD dråber og olie

Her finder du vores bud på nogle af markedets absolut bedste CBD dråber i 5%, 10% og 20% og til skarpe priser, som afspejler produkternes høje kvalitet.

Begynder- og børnevenlig

Decarb CBD olie 3%

Mild og god begynder CBD olie fra Green Boost til den sensitive mave, børn og ældre.

Køb her
God styrke

Raw CBD/CBDa dråber 15%

Fantastiske egenskaber i en stærk olie til dig der ønsker en høj dosis i dit kosttilskud.

Køb her
Høj styrke

CBD dråber 20%

Kraftfuld CBD olie med omega 3 0g 6, samt vitamin B1, B2, B3, B6, som er drøj i brug og produceret i Europa.

Køb her


CBD træning

CBD mod forhøjet kolesterol

Læger rundt om i verden fastholder brugen af konventionelle medikamenter, som mindsker risikoen for forhøjet kolesterol. Der findes dog en lang række naturmediciner, der kan have positiv effekt på forhøjet kolesterol.

Det drejer sig blandt andet om CBD olie, som kommer af det aktive stof i cannabisplanten. Det skal dog nævnes, at det er vigtigt at have en sund livsstil, før der kan opnås positive effekter af tilskud som CBD olie, for eksempel gennem kost og motion. På denne måde kan du også undgå de alvorlige bivirkninger ved medicin, som statiner og fibrater.

Hvad er kolesterol?

Kolesterol er en naturlig del af menneskekroppen og producerer forskellige molekyler, som for eksempel hormoner. Det eksisterer i alle vores celler. Kolesterol bliver ofte set som et skedeligt stof, som kan være dårligt for ens helbred. Dette er dog ikke sandt.

Kolesterol kan opstå på to måder; enten syntetiseres det i kroppen fra ubrugte metabolitter, eller fra indtagelse af mad som indeholder kolesterol, som for eksempel kød, æg og andre animalske produkter. Hvis man indtager store mængder kolesterol gennem kosten, risikerer man et farligt niveau og kan udvikle forhøjet kolesterol. De største kolesterolcentre i kroppen er i leveren, rygmarven og hjernen.

Der findes 3 typer af kolesterol

Lipoprotein med lav densitet. (LDL)
Denne type kan være livsfarlig.

Lipoprotein med høj densitet (HDL)
Denne type lipoprotein kan hjælpe med at sænke niveauet af LDL kolesterol.

VLDL
Denne type af kolesterol opstår typisk i forbindelse med diabetes.

Alderdom øger risikoen for at udvikle forhøjet kolesterol, men der findes også andre faktorer. For eksempel dårlig kost, rygning, diabetes og mangel på motion.

Hvordan kan CBD olie hjælpe mod forhøjet kolesterol?

CBD er en phytocannabinoid og blev først opdaget i 1940. Stoffet udgør cirka 40% af hampeplanten og er en del af de 113 identificerede cannabidioler i planten. CBD bliver i dag brugt i medicinsk cannabis eller som kosttilskud i form af CBD olie.

På trods af at der ikke har været mange studier om brugen af CBD mod forhøjet kolesterol, er der stadig god grund til at tro at CBD olie har en positiv effekt.

De studier der har undersøgt CBDs egenskaber har haft positive resultater, som peger på at CBD kan sænke kolesterolniveauer, samt styrke en persons hjertehelbred.

CBD går ind og påvirker CB1 og CB2 receptorer og det er her den kemiske reaktion opstår. Når CBD interagerer med CB1 receptoren opstår der en virkning, som kan reducere mængden af kolesterol. CBD har også en afslappende virkning og kan derfor få blodtrykket til at falde.

Tal med din læge

Det er dog vigtigt at tilføje, at man bør tage beslutningen om brugen af CBD olie i samarbejde med en læge, da medicinsk cannabis skal ordineres på recept og købes på et apotek. Der kan også opstå kemiske reaktioner, hvis CBD olien blandes med andre medicinformer. Din læge vil kunne svare på disse spørgsmål. Hvis lægen ikke vil udskrive cannabisprodukter, kan det være værd at kigge efter en læge med speciale i naturmedicin.

CBD olie kan dog også købes som kosttilskud på nettet. Denne form for olie indeholder maksimum 0,2% THC og er derfor et lovligt produkt at indtage. Der findes både meget lave doser og højere doser, alt afhængig af den enkelte brugers behov.


CBD olie kan hjælpe dig

Overgangsalderen og CBD

Overgangsalderen er den periode i en kvindes liv, hvor hendes menstruation stopper og opstår naturligt, som en del af kvindens livscyklus. Kvinder kommer som regel i overgangsalderen når de er 45-55 år.

Det kan dog ske at overgangsalderen rammer kvinder, som er under 45 år. Det kan faktisk ramme enhver kvinde, når som helst i livet. 1 % oplever en tidlig overgangsalder, som kan være forårsaget af genetiske fejl, men det kan også opstå som en bivirkning af kemoterapi og strålebehandling.

En kvinde har nået overgangsalderen, når hun ikke har haft menstruation i over 1 år. Dette sker når kroppen stopper med at producere hormonerne østrogen og progesteron.

Der kan ske ændringer i kroppen og symptomerne kan allerede starte flere år inden overgangsalderen, det kan indebære følgende symptomer: 

 • En ubalance i menstruationscyklussen - hvor den enten bliver kortere eller længere, ændring af styrke, med mere eller mindre tid imellem.
 • Søvnproblemer
 • Tørhed i skeden 
 • Humørsvingninger 
 • Svært ved at fokusere
 • Mindre hår på hovedet - mere i ansigtet
 • Natlige svedeture

Nogle symptomer kræver behandling - tal eventuelt med din læge for at få en korrekt behandlingsform. I nyere forsøg inden for behandling af overgangsalderens symptomer er CBD blevet aktuelt, da det har vist positive resultater i forhold til at afhjælpe en række symptomer.

Hvad er CBD og hvordan virker det på hjernen?

CBD, også kaldet cannabidiol, er et kemikalie, som findes i hampeplanten og kan muligvis hjælpe med at behandle kvinder i overgangsalderen. CBD kan hjælpe, fordi den går ind og påvirker receptorerne CB1 og CB2  via det endocannabinoide system. Disse receptorer styrer en lang række tilstande og processer i mennesket, for eksempel humør, søvn, balance, perspektiv mv. CBD indeholder cannabidioler, som går ind og blander sig med det naturlige system i hjernen. Det kan nedsætte produktionen af det kemikalie i hjernen, som udløses af en aktiv depression. Dette foregår også via nervebanerne, hvor en af receptorerne befinder sig.

Hvilke symptomer i forbindelse med overgangsalder kan CBD behandle?

Der findes ikke konkrete studier der viser, at CBD kan behandle alle symptomer ved overgangsalderen, men der er studier der peger på, at det kan være behjælpeligt mod nogle symptomer.

CBD eller cannabidiol påvirker hjernens humørreceptorer, hvilket gør det muligt at behandle visse symptomer der har med humørsvingninger at gøre. Også i forhold til søvnbesvær, har CBD olie vist fremragende resultater, da den har en afslappende virkning. Studier har også vist at det naturlige præparat kan bruges i forbindelse med symptomerne på tab af knogletæthed.

Find den rette behandling i samarbejde med din læge

Tal eventuelt med din læge om at få udleveret medicinsk cannabis. Det er dog vigtigt at sige, at der findes mange kemikaliebaserede medikamenter som man bruger i forbindelse med overgangsalderen. Der findes ingen konkret kur mod symptomerne, men CBD er dét naturlige produkt, som gennem årene har vundet mest opmærksomhed i forhold til at holde symptomerne nede.

Hvis din læge ikke vil udskrive en recept på CBD olie, kan du eventuelt finde en læge som går ind for naturlig medicin. Mange læger er imod brugen af CBD og foretrækker at udskrive recept på andet konventionel medicin frem for CBD.

Det er dog også muligt at bestille CBD olie som kosttilskud hos en forhandler på internettet. Det blev gjort lovligt at købe CBD som helsekost og kan have mange andre gode virkninger på krop og sind.


medicinsk cannabis

Hvad er medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis blev aktuelt via forsøgsordningen som kom i 2018. Denne lov gjorde det lovligt for læger at udskrive cannabisprodukter. Forsøgets udløbsdato er i 2021, hvor det igen skal tages op hvad der skal ske. I Danmark findes der få produkter med cannabis. Dog kan læger ansøge om at få medicinsk cannabis fra andre lande, hvorefter de kan udskrive det til deres patienter.

THC og CBD olie som medicin

Medicinsk cannabis kommer fra planten Cannabis sativa L, den samme plante som er yderst omdiskuteret for dens THC indhold. Medicinsk cannabis kan indeholde både THC og CBD - det er dog vigtigt at vide, at medicinsk cannabis skal udleveres ved recept fra en læge og anskaffes på et apotek. Det kan være svært at finde en læge som vil ordinere medicinsk cannabis, THC olie og i nogle tilfælde CBD olie på recept, da der ikke er nok forskning til at de kan stå inde for det - endnu.

Medicinsk cannabis kan også skabes i et laboratorium som syntetiske cannabinoider og bruges i nogle former for medikamenter.

CBD har mange af de samme egenskaber som THC, dog uden at have lige så mange bivirkninger. Denne variation af cannabis har vist positive resultater inden for cannabisforskning. Medicinsk cannabisforskning har fremlagt, at de har fundet følgende mulige positive virkninger af THC olie i forhold til symptomreduktion og sygdomme:

 • Gigt
 • HIV/AIDS
 • Migræne
 • ODC
 • Sklerose
 • Spasmer
 • Appetit
 • Tourettes syndrom
 • Kroniske og neuropatiske smerter
 • PTSD
 • Kvalme efter kemoterapi
 • Nervesmerter
 • Fibromyalgi

Hvad siger lovgivningen om THC som medicinsk cannabis?

Der findes dog en del bivirkninger ved brug af THC, så det er svært at sige om der er flere ulemper end fordele. Hvis man sætter THC op mod ren CBD i medicinsk form, er der klart mindre risiko ved brugen af CBD, men stadig mange positive resultater.

Der vil for nogle symptomer og sygdomme være et forskellige individuelle svar på, hvad der fungerer bedst. I nogle situationer ville det være mere gavnligt at anvende THC olie. Dog er det vigtigt at understrege, at tilhører man denne gruppe, er det vigtigt at komme frem til beslutningen i samråd med ens læge. Dette fordi det er nødvendigt at have recept fra lægen, før man lovligt kan købe og anvende THC olie. Det er efter dansk lov ulovligt at købe THC olie uden recept.

Anvendelse af CBD olie

Medicinsk cannabis kan anvendes på mange måder, for eksempel gennem mundhulespray, kapsler, CBD olie, tabletter eller cannabis te. Det hele er en del af forsøgsordningen og har til formål at lindre sygdom og symptombehandle patienter.

CBD olien kan også anvendes som kosttilskud. Man kan finde flere varianter med varierende CBD indhold. I forbindelse med en ny lovgivning, d.1. juli, 2018, blev det nemlig lovligt at købe CBD olie som kosttilskud, hvilket gjorde produktet mere tilgængeligt for forbrugerne. Denne form for CBD kan dog ikke blive klassificeret som medicinsk cannabis, da det ikke bliver udskrevet med recept fra en læge og udleveret af et apotek.


cbd olier

Hvad er hampefrøolie?

Hampefrøolie er en koldpresset olie, udvundet fra hampeplanten. For at sikre sig at frøene ikke indeholder THC, bliver de rengjort op til 99,99% før de bliver presset til olie. Der er dog risiko for at finde små spor af THC i frøene, men nyere måder at producere hampefrøolie på, har vist markante fald i spor af THC siden 1998. Her på siden vil vi tage dig igennem forskellen på de forskellige olie- og hampindeholdende produkter, så du kan kende forskel og undgå at købe det forkerte.

Den industrielle hamp i 2020

Der findes mange variationer af industriel hamp. I 2018 åbnede dørene op for CBD olie i form af kosttilskud, hvilket skabte store muligheder på markedet. Siden da har mange virksomheder åbnet op for produktionen af forskellige CBD produkter, som olie, kapsler og bolsjer. Men lang tid før CBD blev lovligt, kunne man finde hampefrø mange steder på markedet, for eksempel i forskellige helsekostbutikker. Der findes blandt andet en olie lavet på hampefrø, kaldet hampefrøolie.

Dette produkt bliver brugt i mange forskellige sammenhæng,  for eksempel skønhedsprodukter, madlavning og hudpleje.

Fejlinformationer fylder internettet med forkert information

Der findes mange falske påstande og fejlinformationer på nettet og den vigtigste at nedlægge er, at CBD olie og hampefrøolie er det samme. På trods af at de begge er udvundet fra cannabis sativa planten, er de helt forskellige. I hampefrø kan man nemlig ikke finde stoffet THC, hvor CBD olie derimod kan indeholde op til 0,2 % THC. En anden forskel er at hampefrøolie ikke indeholder CBD. Det kan måske spores i minimale mængder, men er langt fra dominerende, som i CBD olie.

Skønhedsprodukt og symptombehandling

Hampefrøolie kan bruges som hudprodukt og har den egenskab at tilføre fugt til huden. Hampefrøolie kan blive tilføjet til andre produkter, men også bruges for sig selv, ved simpelthen at smøre olien på huden.

Der kommer hele tiden ny information ud om CBD og hampefrøolie og de kan begge, sammen eller for sig selv, symptombehandle disse tilstande og sygdomme:

 • Akne
 • Sensitiv hud og hovedbund
 • Udslæt
 • Eksem
 • Psoriasis

Hampefrøolie er kendt for sine gode egenskaber. For eksempel sætter olien sig ikke i hudens porer, som andre hudprodukter. Noget af det som hampefrøolie, THC og CBD olie er mest kendte for og som vinder mest opmærksomhed, er deres antiinflammatoriske egenskaber.

 

Vælg din netbutik med omhu

Der findes mange nyere CBD- og hampefrøolieproducenter, som prøver at snyde med salget af de individuelle olier. De bruger ordet cannabis til at forbinde produktet med cannabis, CBD eller THC, hvor det i virkeligheden indeholder hampefrøolie. Baggrunden for dette er at CBD har en markant højere produktionsomkostning og værdi end hampefrøolie. Én salgsmetode der ses på markedet er, at virksomhederne sælger både CBD olie og en hampefrøolie med cannabisindhold. De fremhæver efterfølgende ordet cannabis på indpakningen af hampefrøolien og snyder dermed forbrugeren til at tro at de køber CBD olie, som er markant dyrere.

Vær derfor sikker på hvad du køber, når du kigger efter forskellige olier. Sørg for at sæt dig godt ind i emnet og vær kildekritisk før du vælger produkt og bruger penge.


Er CBD lovligt?

Der er gode nyheder til dem der bruger CBD som kosttilskud. Hvor du før var nødsaget til at købe din CBD olie på ulovlig vis, er dette nu lovligt.

D. 1 juli 2018 blev CBD legaliseret som kosttilskud. Det forudsætter dog at THC procenten i produktet er under 0,2 %. Hvis denne grænse overskrides vil det betyde at det er ulovligt, fordi THC klassificeres som et euforiserende stof og er ulovligt.

CBD som medicin

Man kan heller ikke komme udenom det kriminelle ved at kalde CBD produktet for medicinsk cannabis - produktet vil stadig være ulovligt. Dog blev det besluttet i Folketinget at lave en forsøgsordning, som trådte i kraft d. 1 Januar 2018. Denne lovændring gør det mere tilgængeligt for læger i Danmark, at udskrive recepter på medicinsk cannabis.

Hvor det før i tiden næsten var umuligt at udskrive cannabis eller cannabisolie til medicinsk brug, er det nu muligt at ordinere produkterne til behandlingen af forskellige sygdomme og symptomer.

Medicinsk cannabis har endnu ikke vundet frem i den danske medicinalindustri. I skrivende stund findes der kun ét decideret godkendt cannabisprodukt, nemlig “Sativex”, som fungerer mod spasmer ved multipel sklerose. Sativex indeholder cannabis og udskrives af speciallæger i neurologi. Hvis lægemiddelstyrelsen skal godkende ny medicin, kræver det at producenten selv ansøger om at få den godkendt.

Det er vigtigt at forstå gråzonen i lovgivningen omkring dette, før der kan spekuleres i om CBD er lovligt i Danmark. CBD som lægemiddel indgår i et sæt regler som skal overholdes, før det kan sælges som et medicin.

 1. Medicinen skal udskrives af en læge, i følgeskab af en recept
 2. Medicinen udstedes på et apotek, som er godkendt af den danske lov

Det er derfor ikke lovligt for en onlinebutik at sælge cannabisprodukter som et lægemiddel og det vil også være ulovligt at købe produktet. Dette betyder dog ikke at du ikke kan købe CBD olie online, det skal blot være takseret som et kosttilskud og ikke som medicinsk cannabis.

Der gælder samme retningslinjer for alt andet medicin - det må ikke sælges og købes på nettet. I Danmark findes der en lov der betyder, at alt medicin skal ordineres af en læge og købes på et apotek.

Vurdering af CBD produkter

Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for at regulere om CBD overholder reglerne om indhold af specifikke stoffer. For at et CBD produkt kan blive klassificeret som lægemiddel, vil en række forskellige faktorer blive vurderet:

 • Mængden af indholdsstoffer i produktet
 • Hvilke indholdsstoffer produktet indeholder
 • Alt information og tekst på produktets indpakning (inkl. billeder)
 • Sammenligning af produktet med andre godkendte lægemidler på markedet

Det er på baggrund af lægemiddelstyrelsens vurdering, at CBD bliver klassificeret som værende enten et lægemiddel eller en fødevare. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle lægemidler igennem denne proces, før de bliver godkendt til markedet.

Konklusionen er, at den nye lovgivning gør det muligt for alle brugere af CBD olie i Danmark at anvende produktet, uafhængigt af en specifik sygdom, tilstand eller lidelse. Nu kan CBD olie også anvendes som et simpelt kosttilskud.


CBD til hunde

CBD til hunde

Hvad kan CBD gøre for din hund?

Mennesker og dyr har mange af de samme egenskaber - hunde kan også opleve symptomer som angst, stress og epilepsi. Det endocannabinoide system findes også i dyrs hjerner og har de samme egenskaber som i menneskehjernen, nemlig at styre en række psykologiske mekanismer, samt bekæmpe betændelsestilstande. Det er dog vigtigt at kigge på den individuelle hunds vægt og størrelse før man begynder at dosere CBD til den. Man skal helt klart konsultere en dyrlæge og få vejledning før man bruger CBD olie til sin hund. CBD olie vil ikke gøre din hund skæv eller påvirket, da det ikke indeholder den nødvendige mængde THC for at være et euforiserende stof. CBD olien må maksimalt indeholde 0,2 % THC. Hver dog altid opmærksom på den individuelle forhandler, da der findes en række producenter som ikke lever op til Danmarks regler omkring dette.

Forskning inden for CBD til hunde

Forskning inden for CBD hos mennesker peger på, at CBD kan være effektiv behandling for epilepsi, angst og kroniske smerter. Der er dog ikke mange studier der omhandler brug af CBD på hunde.

Der findes dog et studie fra 2018 som undersøger virkningen af CBD for hunde med slidgigt. Studiet handlede blandt andet om CBDs antiinflammatoriske egenskaber og smertereducerende virkning.

Forskerne gav hundene en dosering på 2 eller 8 milligram CBD olie per kg kropsvægt.

80% af hundene viste forbedringer i forhold til smerte og bedre bevægelighed ved en dose på 2 mg/kg kropsvægt to gange dagligt. Det er dog vigtigt at understrege at studiet var udført af en CBD producent, derfor skal man være varsom over for troværdighed og transparens i studiet.

Desværre findes der ikke mange studier på brugen af CBD på hunde. Det kan derfor være svært at sige noget om effekten af CBD olie til hunde samt hvilke bivirkninger der eventuelt kan være.

Der findes dog studier hvor epileptiske hunde får CBD dråber i stedet for andet konventionel anfaldsmedicin. Hundene der modtog CBD havde en del færre tilfælde af anfald end de hunde, som havde fået den anbefalede konventionelle anfaldsmedicin.

Der var en anden gruppe hunde der modtog placebomedicin. Hos hundene i placebogruppen, så man stort set samme reducering i anfald, som hundene der modtog CBD olie.

Der er potentiale for at studier kan påvise CBDs virkning på hunde, men der er brug for endnu mere og tilstrækkelig forskning på emnet, før det kan bevises.

Hvordan kan man give en hund CBD?

Der findes mange måder at give hunde CBD på. For eksempel gennem CBD olie, CBD creme og CBD godbidder.

Studier peger dog på at CBD i olieform har en bedre virkning end CBD creme og CBD kapsler. Dette skal også fastslås gennem mere forskning.

Vi kan konkludere at der stadig ikke findes nok forskning til konkret at sige, at CBD olie kan have en positiv effekt på hunde. Man kan altid selv tage beslutningen i forhold til CBD kosttilskud til sin hund. Dog er det vigtigt at få hunden undersøgt inden man går i gang og at starte med lave doser. Hvis man ser gode virkninger af CBD på sin hund, kan man forhøje dosen med 5ml. hver uge, indtil hunden oplever de ønskede positive resultater. Vi anbefaler dog kraftigt, at man taler med sin dyrlæge inden man går i gang og øger doserne.


cbd plante

Hvad er THC olie?

THC olie er et koncentrat udvundet af cannabisekstrakt. Olien kommer fra cannabisplanten og indeholder THC, også kaldet delta-9-tetrahydrocannabinol. Der findes flere måder at indtage THC olien på, enten gennem rygning, vaporizer, oral indtagelse eller smurt på huden.

THC olie indeholder det samme stof som findes i andre cannabisprodukter, men er meget mere potent og kan indeholde op mod 90 procent THC, i kontrast til andre cannabisprodukter, hvor indholdet typisk ligger fra 10 - 19 %. 

Virkningen af THC olie

De potentielle virkninger af THC olie drejer sig blandt andet om forebyggelse og behandling af kvalme, kroniske smerter og betændelsestilstande i kroppen.

Når man tænker på THC olie eller 'hasholie', tænker man måske også på de andre yderst omtalte og tabubelagte produkter som “skunk”, “hash” eller “weed”. Det er dog vigtigt at pointere at de THC olieprodukter man kan købe legalt i Danmark er meget mere potente og fås i en renere form, end de produkter man kan få på det illegale marked. THC olie forstås mere som et medicinsk produkt end et euforiserende stof. På grund af THC oliens potens og styrke, kan det typisk give en bedre symptomlindring end andre former for cannabis, for eksempel ved kroniske smerter eller kræftsygdom. 

Der findes dog ikke nok forskning på emnet, til at give yderligere informationer om de konkrete virkninger af THC olie og relaterede produkter. 

THC olien går ind og påvirker det endocannabinoide system og binder sig på CB1 og CB2 receptorerne, som styrer en lang række psykiske egenskaber i menneskets hjerne. For eksempel, humør, søvn, drømme, smerter mv. THC olie udløser en masse endorfiner i hjernen ved indtagelse og kan derfor være gavnlig mod depression og angst. Dog kan det også have en skadelig virkning og fratage hjernen de nødvendige endorfiner, som mennesket har brug for. Sørg derfor altid for at tale med din læge omkring indtag af THC olie og husk altid at informere din læge hvis du tager andet medicin samtidigt, da konventionel medicin og alternativ medicin kan modvirke hinanden. 

Potentielle bivirkninger ved brug af THC olie

Bivirkninger ved brug af THC olie er tæt forbundet med dem man kan opleve ved indtagelse af andre THC produkter. Igen er det værd at understrege, at THC olien er markant stærkere og derfor er det muligt at bivirkningerne vil være mere alvorlige. 

Bivirkninger kan inkludere følgende symptomer: 

 • Ændring af opfattelsesevne 
 • Humørsvingninger 
 • Angst og paranoide tanker
 • Hallucinationer
 • Psykose
 • Svimmelhed
 • Afhængighed
 • Besvimelse
 • Cannabinol hyperemesis syndrom (CHS)
 • Hukommelsestab

Lovgivning om THC olie

THC olie hører typisk under samme lovgivning som cannabis. Hvis THC er lovligt i et land, vil hasholie også være lovligt. I Danmark er THC og hasholie ikke lovligt, da der er nultolerance for THC. Man kan dog få THC olie på recept, hvis man lider af specifikke sygdomme, hvor THC olie kan virke som medicin. Kontakt eventuelt din læge for mere rådgivning om dette. Dog findes CBD olie som kosttilskud lovligt i Danmark, da det ikke indeholder over 0,2% THC. CBD som kosttilskud er ikke receptpligtigt og kan have mange positive virkninger.