Dyrkning af alle Cannabis Sativa planter er ulovlig i Danmark. I denne artikel findes udelukkende formidling af  videnskabelig information og teori, og bør ikke ses som en opfordring til at dyrke cannabis. Vi tager stærk afstand fra dette og opfordrer i stedet til at købe lovlig CBD olie. Du kan finde CBD produkter i form af kosttilskud gennem vores anbefalede leverandører. 

Cannabisplanten gror nemt i mange miljøer og den har et stærkt rodsystem. Dette betyder at cannabisplanten, i modsætning til andre planter, kan udvikle sig til at blive hårdfør og vokse hurtigt. Der er dog en række forhold som man bør sætte sig ind i, før man med sikkerhed kan dyrke en succesfuld CBD plante. 

Tager man udgangspunkt i udendørs cannabisplanter, er det en god idé at starte dyrkningsprocessen i foråret. Dette kan variere alt efter hvor man befinder sig og hvilken sort man har med at gøre. I Danmark kan det best betale sig at starte sent i april eller maj. Det tager nemlig omkring 4 – 7 måneder fra plantens start til slut. Det kan dog variere meget og derfor anbefales det, at man sætter sig ind i den sort man arbejder med. 

Med disse trin kan du få en viden om de helt basale teorier omkring dyrkning af cannabis sativa. Det er dog altid en god idé at sætte sig dybere ind i emnet, specielt hvis man forventer en større høst. 

Find et sted til din plante

cbd olie

Det er vigtigt at overveje hvilket miljø man vil plante i. Det kan variere fra planter som dyrkes i jorden, til forskellige størrelser af plantepotter. Hvis man dyrker direkte i jorden, er det nemlig vigtigt at man tager forbehold for flere mulige scenarier. Dette gælder for eksempel fugtighed og vanding, som kan variere i forhold til for eksempel dyrkning i plantepotter.

Hvis man er nybegynder, kan det være smart at plante sine CBD planter i en potte. Det gør det nemmere at vurdere hvor store vandmængder planten modtager. En anden ting der kan ske når man dyrker direkte i jorden er, at flere insekter og pesttilstande kan angribe træet. Som nybegynder kan det være vanskeligt at forholde sig til hvilket dyrkningssted man skal bruge. 

Det er desuden vigtigt at overveje, hvor meget træk og vind planten bliver udsat for. Dette kan nemlig svække plantens potensniveau og stabilitet. Så selvom cannabis er en stærk plante, kræver den en del opmærksomhed og specifikke forhold. 

Derudover skal planten modtage en hvis mængde sol dagligt og er afhængig af dette for at gro. Det kan være svært at finde det perfekte sted og derfor søger mange indendørs. Man kan gøre dette i form af et dyrkningsrum, hvor man med hjælp af UV lamper kan skabe et perfekt manipuleret miljø for planten.

Det kan desuden være relevant gradvist at opgradere potteplantens størrelse. Det er vigtigt for at sikre sig, at planten modtager den korrekte mængde vand. Det skal dog tilføjes, at man i blomstringsfasen ikke bør ændre pottens størrelse, men kan med fordel gøres lige inden blomstringsfasen. Plantens størrelse vil variere i forhold til pottens størrelse, man kan altså bestemme størrelsen af sin cannabisplante ud fra potten. 

Vælg en frøsort

Der findes rigtig mange forskellige sorter inden for cannabisfrø. Størstedelen af dyrkere ville vælge et feminiseret frø, da stoffer som CBD kun findes i hunplanten. Et feminiseret frø betyder at man har at gøre med en potent plante som vil producere topskud. Hanplanten producerer ikke topskud, men frø og pollen, som blandt andet har til formål at bestøve hun-planten.

Man kan identificere en hun-plante gennem dens hårlignende kendetegn. Hanplanten udvikler frø, som kan ses ved det man kalder pollensække. Det er gennem disse, at den feminine plante bliver befrugtet. 

Det er vigtigt ikke at dyrke han- og hunplanter ved siden af hinanden, medmindre man vil skabe befrugtning og lave flere frø på hunplanten. Sker dette vil man opnå en hermaphrodite plante, som besidder begge køns egenskaber. 

Hovedsageligt vil man kunne vælge mellem sativa-, indica- og hydrofrø. Det betyder meget for plantens styrke og virkning, hvilken sort man vælger. Derudover findes der normale frø og såkaldte ‘auto-flowering’ frø. Den sidstnævnte virker bedst, hvis man planter i små potter. Auto-flowering betyder helt simpelt, at man nemmere når hen til plantens blomstringsfase. Disse planter er oftest hurtigere færdigtudviklede end planter fra normale frø. 

Spiring

Det første skridt i plantens livscyklus er at påbegynde frøets spiringsproces. Den mest udbredte metode for spiring er at lægge frøene i noget fugtigt vat eller toiletpapir. Processen tager som regel 1-3 dage og resultatet ser man ved, at planten begynder at spire ud fra frøet. Det er dog vigtigt at være forsigtig når man håndterer frøet, da det nemt kan blive ødelagt. 

Herefter plantes frøet og spire i jorden. 

Denne metode kan bruges for at sikre frøets fertilitet og spiring. Hvis frøet ikke spirer vil det betyde, at der er tale om et defekt frø. 

Man kan desuden plante frøet direkte i jorden før spiringsprocessen, dette anbefales dog ikke og kan give dårlige resultater. 

Vegetariske fase

I denne fase begynder væksten i planten stille og roligt. Her i denne fase er det også altafgørende at planten modtager nok sollys. En cannabisplante i den vegetariske fase kræver over 12 timers sol om dagen. Det er desuden vigtigt, at planten modtager en vis varme. Dette vil få planten til at gro mere, blive væsentligt større og i sidste ende producere større blomster. 

En anden vigtig grundsten for plantens vegetariske fase er gødning. Det er gennem gødning, at planten modtager en række essentielle næringsstoffer. Blandt disse findes magnesium og calcium, som er vigtige for plantens vækst. Det er dog vigtigt at vide hvor meget gødning man bør give planten. Dette kan variere alt efter plantens størrelse og omgivelser. 

I slutningen af den vegetariske fase vil man kunne se en ekstrem øgning af plantens størrelse. Den vil i nogle tilfælde vokse sig dobbelt så stor og gøre sig klar til blomstringsfasen. 

Blomstringsfase

I denne fase kan man se de største ændringer i plantens vækst. Det er her hvor man kan begynde at se resultatet af sit arbejde. Det er også her man bør skifte sin normale gødning ud med blomstergødning. 

Blomstergødning er vigtigt, da planten har brug for nogle andre næringsstoffer i denne periode end i den vegetariske fase. Blomstringsfasen begynder når sollyset formindskes til under 12 timer i døgnet, i Danmark sker denne ændring omkring september. Det sker dog ikke fra dag til dag og man bør være tålmodig, hvis man forventer kvalitetsblomster. 

Blomstringens første skridt viser sig ved små hvide hår, som opstår der hvor blomsterne senere kommer. Blomstringtidens længde kan variere fra sort til sort. I løbet af blomstringen udvikler blomsterne trichomes, som er små krystalkugler. Disse vil udvikle sig fra en gennemsigtig farve, til en næsten mælkehvid farve. Når blomsten er færdig vil de små trichomes være næsten hvide. Derudover vil hårene gå fra at være hvide til at blive mere brunlige. Det er vigtigt at vide, hvornår det er tid til at høste planten. På denne måde vil man undgå mug og andre skader. 

Klipning

Første skridt i klipningen er at klippe grenene af. Dette kan gøres efter personlige præferencer, men det anbefales at man klipper større stilke af. På denne måde undgår man at det bliver for småt, når man efterfølgende tørrer planten.

Det er vigtigt at klippe alle overskydende blade af topskuddene. Det kan gøres med en lille klipper, som nemt kan nå ind til selv de mindste blade. Man kan finde mange videoer på nettet, som demonstrerer denne process. Alle de store og mellemstore blade bør afklippes, da de ikke tilhører selve blomsten. 

Derefter kan man gå i detaljer og arbejde sig forsigtigt frem ind til plantens topskud. Sørg dog for, ikke at klippe i blomsten og tag dig tid til denne del af arbejdet, for at opnå det bedste resultat. 

Tørring

Tørringsprocessen bør ske efter klipningen og det er vigtigt, at få dette trin helt på plads. Det vigtigste ved tørringen er, at fugtighedsprocenten ligger på omkring 50%. Derudover bør temperaturen i rummet, hvor man tørrer sine topskud, ligge på omkring 21 grader. Det er desuden vigtigt at beskytte topskuddene mod direkte sollys. Tørringen bør ske i et mørkt rum, for at opnå det bedste resultat. 

Hærdning

Hærdning er den sidste fase i processen og bestemmer om man sidder tilbage med potensfyldige og aromatiske topskud. Fasen går under navnet ‘curing’ og skaber et bedre slutprodukt. 

Hærdning fungerer ved at man placerer plantens topskud i en lukket container. Derefter åbner man låget en gang om dagen for at sikre sig den rette mængde ilt og derved skaber et godt miljø. Denne proces fortsætter i op til 1 måned, alt afhængig af smag og behag. Det er vigtigt at sikre sig, at der opnås den rette fugtighedsprocent, som bør ligge mellem 50% – 60%. Dette er simpelt at måle med et fugtighedstermometer som placeres i containeren. Derudover bør temperaturen ligge på omkring 21 grader. 

Sygdomskontrol

En plante kan i nogle miljøer blive udsat for pest og andre sygdomme. Det er specielt mug og svamp der angriber blomsterne, hvis fugtighedsprocenten er for høj. Mug kommer indefra og det kan derfor være svært, at se det i begyndelsen. Hvis man opdager mug i en blomst, bør man fjerne det udsatte område og efterfølgende være ekstra opmærksom på forholdene. 

Pest kommer i form af små dyr, som begynder at formere sig og spise plantens næring. Dette vil svække plantens vækst og skabe en dårligt miljø for planten. Derudover kan pest sprede sig til andre omkringliggende planter og områder på den udsatte plante. Der findes dog midler, som kan bruges mod pest. 

Udvinding af CBD olie

Her på www.cbdhelse.dk har vi udviklet en guide til at udvinde CBD olie i hjemmet. Se mere her