Der er gode nyheder til dem der bruger CBD som kosttilskud. Hvor du før var nødsaget til at købe din CBD olie på ulovlig vis, er dette nu lovligt.

D. 1 juli 2018 blev CBD legaliseret som kosttilskud. Det forudsætter dog at THC procenten i produktet er under 0,2 %. Hvis denne grænse overskrides vil det betyde at det er ulovligt, fordi THC klassificeres som et euforiserende stof og er ulovligt.

CBD som medicin

Man kan heller ikke komme udenom det kriminelle ved at kalde CBD produktet for medicinsk cannabis – produktet vil stadig være ulovligt. Dog blev det besluttet i Folketinget at lave en forsøgsordning, som trådte i kraft d. 1 Januar 2018. Denne lovændring gør det mere tilgængeligt for læger i Danmark, at udskrive recepter på medicinsk cannabis.

Hvor det før i tiden næsten var umuligt at udskrive cannabis eller cannabisolie til medicinsk brug, er det nu muligt at ordinere produkterne til behandlingen af forskellige sygdomme og symptomer.

Medicinsk cannabis har endnu ikke vundet frem i den danske medicinalindustri. I skrivende stund findes der kun ét decideret godkendt cannabisprodukt, nemlig “Sativex”, som fungerer mod spasmer ved multipel sklerose. Sativex indeholder cannabis og udskrives af speciallæger i neurologi. Hvis lægemiddelstyrelsen skal godkende ny medicin, kræver det at producenten selv ansøger om at få den godkendt.

Det er vigtigt at forstå gråzonen i lovgivningen omkring dette, før der kan spekuleres i om CBD er lovligt i Danmark. CBD som lægemiddel indgår i et sæt regler som skal overholdes, før det kan sælges som et medicin.

  1. Medicinen skal udskrives af en læge, i følgeskab af en recept
  2. Medicinen udstedes på et apotek, som er godkendt af den danske lov

Det er derfor ikke lovligt for en onlinebutik at sælge cannabisprodukter som et lægemiddel og det vil også være ulovligt at købe produktet. Dette betyder dog ikke at du ikke kan købe CBD olie online, det skal blot være takseret som et kosttilskud og ikke som medicinsk cannabis.

Der gælder samme retningslinjer for alt andet medicin – det må ikke sælges og købes på nettet. I Danmark findes der en lov der betyder, at alt medicin skal ordineres af en læge og købes på et apotek.

Vurdering af CBD produkter

Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for at regulere om CBD overholder reglerne om indhold af specifikke stoffer. For at et CBD produkt kan blive klassificeret som lægemiddel, vil en række forskellige faktorer blive vurderet:

  • Mængden af indholdsstoffer i produktet
  • Hvilke indholdsstoffer produktet indeholder
  • Alt information og tekst på produktets indpakning (inkl. billeder)
  • Sammenligning af produktet med andre godkendte lægemidler på markedet

Det er på baggrund af lægemiddelstyrelsens vurdering, at CBD bliver klassificeret som værende enten et lægemiddel eller en fødevare. Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle lægemidler igennem denne proces, før de bliver godkendt til markedet.

Konklusionen er, at den nye lovgivning gør det muligt for alle brugere af CBD olie i Danmark at anvende produktet, uafhængigt af en specifik sygdom, tilstand eller lidelse. Nu kan CBD olie også anvendes som et simpelt kosttilskud.