Der er positive nyheder til forbrugere, der anvender det naturlige CBD som kosttilskud. Hvor du før var nødsaget til at købe din CBD olie på ulovlig vis, er dette nu lovligt.

Dette skete d. 1 juli 2018 efter substansen CBD, blev legaliseret som kosttilskud. CBD har været ulovlig at sælge i Danmark, indtil d. 1 juli 2018. Det forbeholder dog at THC procenten er under 0,2 %, hvis denne grænse overskrides vil det fortsat betyde at det er en ulovlig substans. Dette forekommer fordi substansen THC er ulovlig, da det stadig anses som et euforiserende stof.

CBD som medicin

Hvis der bruges termen medicinsk cannabis, vil CBD stadig være kriminelt at forhandle på nettet. Dog blev der besluttet i folketinget, at lave en forsøgsordning som trådte i kraft d. 1 Januar 2018. Denne lovændring gør det mere tilgængeligt for læger i Danmark, at udskrive recepter på medicinsk cannabis.

Hvor det før i tiden næsten var umuligt at udskrive cannabis eller cannabisolie til medicinsk brug, er det nu muligt at ordinere produkterne til behandlingen af forskellige sygdomme.

Medicinsk cannabis er endnu ikke en stor ting i den danske medicinalindustri. I skrivende stund findes der kun et decideret godkendt cannabis apparat, nemlig “Sativex” som fungere mod spasmer ved multipel sklerose. Denne medicin indeholder cannabis og udskrives af speciallæger i neurologi. Hvis lægemiddelstyrelsen skal godkende ny medicin, kræver det at producenten selv ansøger om at få den godkendt.

Det er vigtigt at forstå gråzonen i lovgivningen omkring dette, før der kan spekuleres i om CBD er lovligt i Danmark. CBD som lægemiddel indgår et sæt regler som skal overfyldes, før det kan sælges som et medicin.

  1. Medicinen skal udskrives af en læge, i følgeskab af en recept
  2. Medicinen udstedes på et apotek, som er godkendt i den danske lov

Hvis en online butik sælger cannabis produkter som et lægemiddel er det derfor ikke lovligt at sælge eller købe det. Dette betyder dog ikke at du ikke kan købe CBD olie online, det skal blot være takseret som et kosttilskud, og ikke som medicinsk cannabis.

Der gælder samme retningslinjer for alt medicin, nemlig at det ikke kan sælges på nettet. I danmark findes der en lov der betyder, at alt medicin skal ordineres af en læge og købes på et apotek.

Vurdering af CBD produkter

Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for at regulere, om CBD overholder diverse regler om indhold af specifikke substanser. For at et CBD produkt kan blive klassificeret som lægemiddel, vil en række forskellige faktorer være gældende:

  • Mængden af indholdsstoffer i produktet
  • Hvilke indholdsstoffer produktet besidder
  • Alt information og tekst på produktets indpakning (incl. billeder)
  • Sammenligning af produktet, med andre godkendte eksisterende lægemidler

Det er på baggrund af lægemiddelstyrelsens vurdering, at CBD bliver klassificeret som værende enten et lægemiddel eller en fødevare. Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle lægemidler igennem denne proces, før de bliver godkendte på markedet.

Så konklusionen er at den nye lovgivning, gør det muligt for alle brugere af CBD olie i Danmark at anvende produktet, uafhængigt af en specifik sygdom, tilstand eller lidelse. Nu kan CBD olie også anvendes som et simpelt kosttilskud

Sidst opdateret