I mange lande er CBD et nyt emne, specielt inden for lægemiddelindustrien. Det gælder hovedsageligt den kategori af cannabis, som kaldes medicinsk cannabis. Denne type cannabisprodukter produceres og klassificeres som lægemidler. Det betyder blandt andet, at den kun bliver udleveret med recept. Den skal altså udskrives af en læge og afhentes på et apotek. Medicinsk cannabis kan både bestå af CBD og THC. Desuden findes der forskellige love på området om brugen af cannabis.

Udover medicinsk cannabis findes også den type af CBD, som klassificeres som et kosttilskud. Den kan bestilles og købes hos en CBD forhandler eller i en helsekostbutik og kræver ikke recept. Der findes mange onlinebutikker der sælger CBD som kosttilskud. Kosttilskuddene findes ofte i form af kapsler eller olie, som indtages dagligt. Forskellen på de to typer cannabis er i høj grad i forhold til mængden af CBD. CBD som kosttilskud indeholder ofte færre procent CBD end medicinsk cannabis.

Desuden er CBD efterhånden blevet mere synligt inden for det kosmetiske område, hvor den bruges i ansigtscreme og andre skønhedsprodukter. Det er specielt i forhold til akne, at den mystiske plante har opnået gode resultater.

Resultaterne i denne guide vil hovedsageligt fokusere på CBD som kosttilskud og der kan derfor forekomme andre love vedrørende medicinsk cannabis og THC, end beskrevet i artiklen.

Vi vil her i guiden komme ind på de forskellige lovgivninger i Europas lande. 

Resumé om CBD i Europa:

  1. Love om lovliggørelsen af hampeplanten kræver typisk at planten indeholder under 0.2% THC. Dette kan dog variere og hvert land kan have individuelle THC grænser.
  2. Industriel hamp med mindre end 0.2 % THC er lovlig i de fleste europæiske lande, reglerne bliver dog konstant ændret.
  3. I Frankrig er CBD produkter kun lovlige, hvis de indeholder 0 % THC.
  4. Luxembourg og Østrig har en THC grænse på 0,3 %.
  5. I Schweiz er CBD lovligt med en THC grænse på 1 % eller under.
  6. CBD er ulovligt i Slovakiet og Litauen.
  7. I Holland er THC og CBD lovligt, men der forekommer en lang række regler.

Hamp

Hamp, også kaldet for industriel hamp, har en helt bestemt definition og er forskellig fra cannabis. I de fleste lande findes der en fællesnævner for hvornår hampeplanten identificeres som hamp. Det kræver at planten indeholder under 0,2 % THC. Plantens CBD niveau spiller ingen rolle her, men der findes stadig lovgivning for hvor meget CBD en plante må indeholde.

Cannabis

Som ved hamp findes en målestok for det man kalder marihuana (også henvist til som cannabis). Marihuana ses typisk som en euforiserende plante og er i de fleste lande ulovlig i forhold til lovgivningen om euforiserende stoffer. For at en cannabis klassificeres som marihuana ser man typisk, at plantens THC indhold ligger over 0,2%. På denne måde kan vi i denne artikel give specifik information om cannabisplantens lovlighed og dens forskelligheder.

Marihuana indeholder tetrahydrocannabinol (THC), hvilket er det stof der giver den euforiserende effekt.

Definition af udtryk: Uddybning

Ubegrænset

Hvis et land har en ‘ubegrænset’ lovgivning i forhold til CBD betyder det ikke, at planten er 100% lovlig – der er altid individuelle regler i forhold til lovgivningen. Det betyder blot, at handel og indtagelse af CBD i form af kostrelaterede og kosmetiske midler er lovlige. Man kan heller ikke forvente at dyrkning og salg af CBD som medicin, kan foregå lovligt. Dette vil i visse tilfælde føre til straf i form af bøder og i værste tilfælde fængsel.

Hvis et land er markeret som ‘ubegrænset, vil det ofte betyde at der hele tiden sker ændringer i loven. Derfor kan informationer hurtigt ændre sig og nye reguleringer forekomme. Vi holder guiden opdateret, men kan ikke stå til ansvar for eventuelle ændringer.

Gråt område

I det ‘grå’ område, som kendetegner lovgivningen i diverse lande, findes der ikke klare retningslinjer for hvad lovgivningen siger om CBD. Det kan være at cannabis eller industriel hamp er blevet de-kriminaliseret og dermed ikke fører til fængselsstraf. Det kan dog ske at man modtager en bøde ved opbevaring, dyrkning og videresalg af cannabis. Dermed er planten altså stadig ulovlig, men anses i nogle tilfælde ikke som en direkte kriminel handling.

Det kan også være at der foregår lovændringer og forhandlinger på området, som betyder at man ikke har en afgjort og konkret lovgivning på emnet.

Ulovligt

I visse tilfælde er CBD ulovlig at sælge, indtage, dyrke, mv. Dette betyder at der er stramme regler omkring CBD og kan medføre hårde straffe, som bøder og fængselsstraf. Reglerne kan sidestilles med lovgivninger om THC, hvor man i nogle lande har nultolerance over for THC. Ulovligt betyder altså, at man bliver straffet ved salg, køb, dyrkning og/eller besiddelse af alle CBD produkter.

Lovlig som medicinsk cannabis

Cannabis i form af medicinsk cannabis er blevet en etableret del af nogle EU-lande. Før man kan købe og besidde medicinsk cannabis, skal man have en recept fra en autoriseret læge og produktet skal købes på et apotek. Der findes en række sygdomme hvor medicinsk cannabis har en dokumenteret effekt, men da dette stadig er en relativt ny måde at behandle patienter på, kan det være svært at anskaffe en recept. Det kan variere fra land til land og det anbefales at man sætter sig selv ind emnet hvis man overvejer behandling med CBD.

CBD – Cannabidiol

CBD, også kaldet cannabidiol, er en af stofferne i hampeplanten. Stoffet har ikke en berusende effekt, men har en række egenskaber og kan i nogle tilfælde virke stressnedsættende. CBD er blevet populært inden for både kost- og ernæringssektoren og inden for medicinalindustrien. CBD findes både som medicinsk cannabis og i form af kosttilskud. Der findes forskellige regler omkring CBD i Europas lande, men stoffet er ofte lovlig og vinder med tiden mere anerkendelse inden for behandling og forebyggelse.

THC – Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol, THC, er det psykoaktive stof i cannabisplanten – et dybt diskuteret stof. Den har i mange år været ulovlig og er stadig ulovlig i de fleste europæiske lande. I nyere tid er det dog blevet mere acceptabelt at bruge THC som medicin og der bliver hele tiden udarbejdet mere forskning på området. THC er det stof i hamp- og cannabisplanten, der forårsager den berusende virkning. I lande som USA har man i de senere år set en legalisering af THC i form af medicinsk cannabis.

Denne guide vil beskæftige sig med CBD, da THC fortsat forbliver ulovligt i de fleste europæiske lande. I de fleste tilfælde indeholder medicinsk cannabis CBD, men der findes eksempler hvor medicinsk cannabis også indeholder THC olie. Vi understreger dog, at dette ikke er en opfordring til importering, besiddelse og salg af ulovlige stoffer og at man bør sætte sig grundigt ind i emnet.

Beskrivelse af lovmæssige forhold til CBD i Europa

Danmark

Status: Ubegrænset

I Danmark kan CBD bruges som medicinsk cannabis, hvis en patient har modtaget en recept på. Uden recept vil medicinsk cannabis være ulovlig at besidde og indtage. Recepten skal udskrives af en autoriseret læge og indleveres på et apotek. I henhold til forsøgsordningen som blev vedtaget af regeringen i 2019 er medicinsk cannabis lovligt i Danmark.

Dyrkning, salg, indtagelse og opbevaring af cannabis uden recept er ulovligt i Danmark. Aktivitet af denne slags resulterer i straf i henhold til lovgivningen.

I Danmark kan CBD dog lovligt sælges, indtages og opbevares som kosttilskud. Der findes dog specifikke love og reguleringer som bør overholdes. Dette handler blandt andet om, at CBD ikke må indeholde mere end 0,2% THC. CBD produkter er derfor lovlige produkter og kan sælge og købes i butikker eller på nettet.

De danske love for salg af CBD er komplicerede og det kan derfor ikke siges så simpelt, at det er 100% lovligt. Dommen rammer dog de virksomheder som ikke overholder lovene, f.eks. en onlineforhandler, og ikke forbrugerne selv.

Tyskland

Status: Ubegrænset

I Tyskland er CBD produkter lovlige – de må dog ikke indeholde mere end 0,2% THC. Der findes andre regler for medicinsk cannabis, som kan indeholde højere THC koncentrationer end cannabisprodukter i håndkøb.

Der findes desuden regler om at man ikke må reklamere for CBD produkter, hvor man påstår at produkterne med CBD har en gavnlig virkning på sundhed og helbred og det kan dermed kun sælges som kosttilskud eller kosmetik.

CBD, i form af medicinsk cannabis, kan købes med recept og kræver en læges godkendelse før det er muligt.

I dele af Tyskland kan man finde såkaldte CBD butikker, som handler med CBD i form af blomster/topskud. Her skal der skrives under på, at man ikke vil indtage produktet og at handlen foregår på eget ansvar.

I bund og grund er CBD lovligt i Tyskland og kan købes som håndkøb i CBD butikker. Der har i den seneste tid, hovedsageligt i Berlin, været en del kioskhandel med CBD blomster. Dette har politiet sat en markant indsats ind på at stoppe.

Frankrig

Status: gråt område/ubegrænset

Frankrig har tidligere gjort det lovligt at sælge CBD med mindre end 0,2% THC som håndkøb. Dette er siden blevet ændret og det er nu ulovligt at sælge, købe og opbevare CBD med mere end 0% THC.

CBD produkter er nu kun lovlige som isolationsprodukt og loven bliver konstant ændret. Dette gør det svært, at sige om CBD fortsat vil være lovligt i Frankrig og sætter loven i en gråzone.

Polen

Status: Ubegrænset

I Polen er industriel hamp lovligt. Det betyder helt simpelt at planten maksimalt må indeholde en THC % på 0,2. I Polen dyrkes der mange cannabisplanter og der eksporteres store mængder industriel hamp og medicinsk cannabis direkte ud af Polen.

Medicinsk cannabis har været lovlig i Polen siden 2017 og lovgivningen er ikke ændret siden. CBD kan derved blive solgt og købt som kosttilskud, kosmetiske produkter og medicin i Polen. Planten kan desuden købes som håndkøb i helsebutikker, CBD butikker og på apoteker.

Spanien

Status: Gråzone

Spaniens lovgivning om cannabis defineres som en gråzone. Det gælder både CBD og THC. Som i mange andre lande er CBD med en THC % på under 0,2 lovligt. Det er dog ikke helt så simpelt, for hvis et CBD produkt er produceret i Spanien skal det markeres med etiketterne “udelukkende til udvortes brug” og “teknisk produkt”.

I Spanien har man dannet rammer for en forsøgsordning med THC, hvor såkaldte klubber er etableret. Her kræves det, at man bliver medlem for at kunne besøge stedet og købe cannabis. Her ligger Spanien i gråzonen, da det kan ikke med sikkerhed siges at THC er lovligt eller ulovligt i Spanien.

CBD er ikke på listen over autoriserede kost- og medicintilskud. Derfor kan det ikke med sikkerhed siges at planten er lovlig at indtage. Den kan dog sælges og købes som kosmetisk produkt mod forskellige hudsygdomme og fungerer dermed som skønhedsmiddel.

CBD bliver dog fortsat solgt i adskillige CBD butikker, på trods af de konstant ændrede reguleringer.

Italien

Status: Gråzone – Lovlig som medicinsk cannabis

I Italien befinder loven om CBD sig i en gråzone. I 2019 indførte man en lov i Italien som gjorde alt hamp i form af blade, blomster, olie og andre produkter ulovlige. Der findes dog ikke nogen specifik uddybning af dette og man siger blot, at CBD produkter ikke må indeholde berusende midler. Det er ikke specificeret og derfor befinder Italien sig i en gråzone.

Medicinsk cannabis er lovlig i Italien, men kan kun fås ved hjælp af en recept fra en autoriseret læge og skal købes på et apotek.

Desuden må THC indholdet ikke overstige 0,2 %. For nyligt blev CBD med op til 0,6% gjort ulovligt. Det findes dog stadig i visse medicinske produkter.

Sverige

Status: Ubegrænset

I Sverige er CBD med over 0% THC klassificeret som ulovlig. I 2018 var det ulovligt at besidde, købe og sælge alt CBD. Det var først i 2019 at domstolen i Sverige ændrede loven og lavede nultolerance over for THC og ikke CBD.

I Sverige følger man altså ikke de samme love om CBD, som i de fleste andre EU-lande. Grænsen med 0,2% THC, gælder ikke i Sverige og de har dermed nultolerance over for THC. Man bør derfor være forsigtig når man bevæger sig ud i dette område, da man ellers kan blive dømt og kendt skyldig i besiddelse af euforiserende stoffer.

Holland

Status: Ubegrænset

Holland har komplicerede love omkring cannabis. Som mange ved kan man specielt i Amsterdam finde talrige coffeéshops, som sælger mange forskellige typer af THC og CBD produkter.

Handel med CBD er reguleret med en række konkrete love, som for eksempel at planten ikke må indeholde mere end 0,5 % THC. CBD er dog lovligt og kan købes som håndkøb, både som blomst og kosttilskud. D. 19 juli 2019, blev CBD som vaporizerolie gjort ulovligt og kan derfor ikke længere findes på det hollandske marked.

Rumænien

Status: Ubegrænset

I Rumænien kan man finde CBD på lovlig vis. Som i de fleste europæiske lande kræver det, at planten indeholder mindre end 0,2 % THC.

Irland

Status: Gråzone 

I Irland findes et kompliceret gråzoneområde i lovgivningen, som kan gøre det svært for den individuelle borger at forstå om planten er lovlig.

Der er nultolerance over for THC i Irland, som gør det ulovligt at sælge, købe og besidde produkter med THC.

CBD produkter som indeholder 0 % THC er derfor egentligt lovlige, da de kun indeholder CBD substanser. Hvis der findes nogen spor af THC vil produktet være ulovligt.

Dog findes der nye europæiske love om kost og nyudviklet mad – denne lovgivning betyder at CBD produkter ikke må sælges som mad og kosttilskud.

Styrelsen for fødevaresikkerhed i Irland har fastslået, at CBD produkter, hvor man har brugt opløsningsmidler og CO2 til udvinding, ikke må sælges i EU uden at følge EU’s anvisninger om kosttilskud. Dette gøres for at sikre forbrugeren om at CBD produkterne ikke indeholder skadelige stoffer.

Som vi har set i Tyskland har Irlands politi beslaglagt mange CBD produkter i butikkerne. Der findes dog stadig mange butikker som fortsat sælger produkter med isoleret CBD. Det samme gælder ved onlinehandel, hvor man fortsat kan købe CBD produkter.

Det er dog vigtigt at forstå lovgivningen omkring THC. Det kan nemlig være strafbart at købe og besidde produkter med spor af THC. CBD produkter uden spor af THC kan fortsat købes lovligt i Irland.

Bulgarien

Status: Ubegrænset

I Bulgarien er hamp lovligt. Salg og køb af planten skal dog ske under opsyn af regeringen og kun hvis man har en licens udstedt af myndighederne i Bulgarien.

Bulgarien har valgt ikke at følge Europa kommissionens anvisninger om CBD i forhold til mad og kosttilskud og CBD kan derfor stadig lovligt sælges, købes og besiddes. Derudover er import og dyrkning af CBD lovligt. Grænsen for THC ligger på 0,2% og følger dermed Europas anvisninger.

Portugal

Status: Kun lovlig som medicinsk cannabis

I 2001 afkriminaliserede Portugal alle stoffer på grund af en overdosiskrise og en meget høj HIV rate i den befolkningsgruppe der benyttede stoffer. Afkriminaliseringen gjaldt også cannabis og derfor var hampplanten lovlig i en del år.

Dette ændrede sig dog i 2018, da EU-domstolen ændrede lovene omkring CBD i fødevarer og kosttilskud.

I Portugal er CBD olie derfor ikke lovligt som kosttilskud. I juni 2018 ændrede regeringen loven om fødevarer og kosttilskud. Indtil da kunne CBD frit købes som kosttilskud.

Som det ser ud nu kan CBD olie kun købes som medicin, via en recept udstedt af en autoriseret læge. Olien skal desuden købes på et apotek og alt andet handel med CBD olie er derfor ulovlig.

Belgien

Status: Gråzone

I Belgien kan man nu kun købe CBD produkter gennem en recept fra en autoriseret læge. Dette ændrede sig i august 2019, hvor man fulgte den nye EU lovgivning om CBD i fødevarer og kosttilskud.

Indtil da kunne man frit købe CBD produkter i mange butikker og ved onlinehandel. Det var faktisk sådan at Belgien lovliggjorde CBD med THC indhold på under 0,2% d.11. april, 2019 og klassificerede planten som tobak. Dette blev dog hurtigt ændret og man kan derfor ikke længere frit købe CBD som håndkøb.

Man kan stadig købe CBD olie online, dog på eget ansvar, da man risikerer at miste produktet i tolden.

Det frarådes derfor at købe CBD produkter online, hvis man befinder sig i Belgien. I stedet bør man kontakte sin læge, skaffe produktet via en recept og købe det på et apotek.

Schweiz

Status: Ubegrænset

I Schweiz er CBD lovligt. Det er desuden et af de lande i Europa, som er gået forrest i legaliseringen af CBD planten. Der findes dog en række restriktioner som skal følges i forhold til køb, salg, dyrkning og besiddelse af CBD. Dette ses for eksempel ved at CBD ikke må indeholde mere end 1% THC, hvilket stadig er højt i forhold til andre lande i Europa.

CBD kan desuden lovligt dyrkes i Schweiz og dette gør landet til hovedcentral for CBD dyrkning og CBD olie produktion. Cannabis produkterne kan købes i CBD butikker og på online markedet, hvor der findes mange forskellige typer CBD produkter.

Østrig

Status: Gråzone

På baggrund af mangel på kontrollerede forhold og ukontrolleret handel med CBD, ændrede Østrig i 2018 loven omkring CBD i fødevarer og kosttilskud. Dette svækkede CBD markedet i Østrig markant og hvor man før frit kunne købe CBD som kosttilskud, er der taget nye midler i brug.

CBD kan stadig fås som medicinsk cannabis, handlen skal dog ske med recept fra en autoriseret læge.

Udover den medicinske cannabis kan CBD også købes i butikker og på nettet. Dog kan den som sagt ikke købes som kosttilskud. I stedet for at sælge CBD som kosttilskud omdøbte detailhandlen nemlig planten til et aromaprodukt, salg af essentielle olier og planteekstrakter. Dette er nemlig fortsat lovligt i Østrig og gør det muligt at fortsætte handlen med CBD.

Kroatien

Status: Lovligt som medicinsk cannabis

I Kroatien er CBD kun lovligt som medicinsk cannabis. Som i andre lande skal købet af medicinsk cannabis foregå gennem recept fra en autoriseret læge og kan kun hentes på et apotek. Man kan besidde op til 7 gram medicinsk cannabis i Kroatien, men CBD som kosttilskud er fortsat ulovligt.

Hvis man bliver anholdt for besiddelse af CBD og andre cannabistyper uden recept, vil det medføre en bøde.

Tjekkiet

Status: Ubegrænset

I Tjekkiet er CBD produkter lovlige, de skal dog indeholde mindre end 0,3 % THC. Derudover er dyrkning af en bestemt mængde hampplanter til personlig brug lovligt.

Udover at bruge CBD som kosttilskud, bruger man cannabis i form af medicinsk cannabis. Man kan købe medicinsk cannabis med en recept fra en autoriseret læge og afhente på et apotek. Der findes dog et relativt lille udvalg af medicinsk cannabisprodukter i kategorien.

Finland

Status: Gråzone

I Finland er CBD defineret som medicin, hvilket betyder at handel med CBD egentlig er ulovligt. Finland følger EU’s anvisninger om fødevarer og kosttilskud, hvilket betyder at CBD som kosttilskud ikke må sælges og besiddes. Det kan derfor være problematisk at importere CBD til Finland og tolden kan konfiskere produktet, hvis der er mistanke.

Der findes dog smuthuller i debatten om CBD, som virksomhederne bruger til stadig, lovligt, at sælge CBD på det Finlandske marked. Dette har udelukkende at gøre med, hvordan produktet markedsføres. CBD skal dermed høre under kategorien ‘aromaer’ og ‘rå planteekstrakter’.

Derfor kan man fortsat bruge CBD i Finland, på trods af at lovgivningen har gjort det ulovligt at indtage planten (blomst og olie).

Finland ligger altså i en gråzone, hvor CBD er under regulering af regeringen og stadig kan handles med inden for strenge, fastsatte rammer.

Ungarn

Status: Gråzone

I Ungarn kan man lovligt bruge CBD, som ikke indeholder mere end 0,2% THC. Det var faktisk sådan, at hverken handel og besiddelse af CBD produkter blev nævnt i Ungarsk lovgivning. Dette udnyttede CBD selskaberne, som importerede og handlede med CBD.

Man stadig købe CBD i Ungarn, men der findes nogle retningslinjer for produkterne. Nogle CBD produkter hører til på listen over kosttilskud, men det er ulovligt at reklamere for CBD og dens sundhedsmæssige egenskaber. Dette fordi Ungarn ikke anser CBD for at være et medicinsk produkt og planten er altså på listen over ulovlige medikamenter.

CBD producenter skal desuden leve op til en række krav, når det kommer til produktionen af CBD. For lovligt at sælge CBD, skal de rapportere til det Nationale Institut for Apoteker og Ernæring

Mange CBD handlere sælger dog stadig CBD i Ungarn, på trods af, at de ikke har fået godkendt produktet. Det gør Ungarsk lovgivning om CBD svær at gennemskue og lovgivningen ligger altså derfor i en gråzone.

Vi anbefaler at man kontakter regeringen eller en advokat, før man bestiller CBD olier til Ungarn. På grund af lovgivningen om CBD, er der en risiko for at man bevæger sig ud i et ulovligt område.

Luxembourg

Status: Ubegrænset

I Luxembourg har man delvist brudt med den opfattelse af euforiserende stoffer man har i store dele af Europa. Dette gælder specielt cannabis, som Luxemborg har afkriminaliseret. I august 2019 ændrede man lovgivningen, som gjorde cannabis ulovligt. Der findes stadig mange restriktioner og regler på området, men opfattelsen af planten har en anden karakter end i mange andre EU lande.

Hvis man er over 18 år gammel, kan man lovligt købe og besidde CBD produkter fra håndkøb. THC indholdet må dog ikke overstige 0,2%. CBD produkter kan købes ved onlinehandel og i fysiske butikker i hele landet.

Luxembourg har meldt ud, at en legalisering af cannabis vil ske i løbet af de næste 2 år.

Litauen

Status: Ulovlig

I Litauen er CBD ulovlig og det er kun lovligt at dyrke hamp med en THC % på under 0,2. Hampen må kun dyrkes med det formål at bruge frø og fibre. CBD olie klassificeres fortsat som ulovlig.

Litauen følger EU’s anvisninger om fødevarer og kosttilskud, hvilket betyder at CBD ikke kan sælges som en fødevare.

De eneste lovlige hampprodukter på markedet er derfor hampefrøolie og andre lignende hampprodukter.

Slovenien

Status: Ubegrænset

I Slovenien kan man lovligt købe og besidde CBD olier og blomster. For en tørret plante ligger grænsen af THC på 0,3%. Hvis man derimod vil købe og besidde CBD olie, ligger grænsen på mindre end 0,2% THC.

CBD produkter kan købes både som håndkøb, i fysiske butikker og ved onlinehandel hos udvalgte CBD forhandlere. Det er dog stadig vigtigt at sikre sig, at det produkt man køber, lever op til en vis standard. Der findes nemlig rigtig meget ikke-reguleret CBD olie og det kan være svært at kende forskel på produkterne.

Slovakiet

Status: Ulovlig

I Slovakiet er alt hamp og cannabis ulovligt og de er blevet klassificerede som ulovlige stoffer i kategorien ‘psykoaktive stoffer’.

Besiddelse, salg og køb af både CBD og THC er altså ulovligt og kan resultere i bøde- og fængselsstraf.

Letland

Status: Gråzone

Letlands love om CBD ligger i en gråzone. Det er ulovligt at sælge CBD som fødevare og kosttilskud. CBD olie og ekstrakt er dog ikke helt ulovligt og kan på grund af hullerne i loven stadig dyrkes og sælges, hvilket CBD virksomhederne udnytter. For eksempel kan CBD stadig sælges som souvenir. Man ser det i de lokale vaporizerbutikker, hvor adskillige CBD olier bliver solgt med etiketten “souvenir”. Butikkerne siger samtidig at det er op til den enkelte bruger, hvorvidt produktet indtages og advarer mod indtagelse.

Estland

Status: Gråzone

I Estland er CBD ikke klassificeret som en psykoaktiv substans og kan ikke ligge under lovene om psykoaktive stoffer og narkotika. CBD er derfor ikke kriminaliseret og kan delvist ses som lovligt.

Der findes dog en række reguleringer inden for området. Estland følger EU’s anvisninger om CBD i fødevarer og kosttilskud og CBD kan derfor ikke høre under og sælges som kosttilskud.

I Estland kan hamp i form af medicinsk cannabis dog købes lovligt, med hjælp af en recept fra en autoriseret speciallæge. Derudover skal det hentes på et apotek og kan ikke købes som håndkøb.

På grund af huller i loven kan CBD stadig købes, sælges og besiddes som håndkøbsmedicin og derfor ligger CBD lovgivning i en gråzone.

Malta

Status: Gråzone – Lovlig som medicinsk cannabis

I Malta kan man ifølge loven kun få CBD med en recept fra en autoriseret læge. På trods af dette sælges CBD frit i adskillige butikker i Malta. Der er ikke lavet nogle konkrete aktioner mod dette og af denne årsag, ligger Maltas lovgivning om CBD i en gråzone.

CBD kan desuden købes som håndkøb i mange helsekostbutikker og der er endnu ikke foretaget deciderede ændringer af dette. Det er dog stadig ulovligt at både købe, sælge og besidde CBD i Malta.

Cypern

Status: Ubegrænset

I Cypern er CBD lovligt og hører under kategorien ‘fødevarer og kosttilskud’. Produkterne må dog ikke indeholde mere end 0,2% THC og der må under ingen omstændigheder laves påstande om CBD’s sundhedsmæssige effekter.

Desuden er Cypern en af Europas største producenter af medicinsk cannabis, hvilket har stor betydning for lovligheden CBD produkter i landet.

Grækenland

Status: Ubegrænset

I Grækenland kan man lovligt købe, sælge og besidde CBD produkter med op til 0,2% THC. Derudover skal produkterne overholde en række love, som er baseret på EU’s reguleringer. Desuden kan hamp lovligt dyrkes i Grækenland, hvilket gør cannabis ubegrænset og lovligt inden for fastsatte rammer og regulativer.