I mange lande er CBD et nyt emne, specielt inden for lægemiddelindustrien. Dette gælder hovedsageligt den kategori af cannabis, ved navn medicinsk cannabis. Denne type cannabis produkter er produceret og klassificeret, som et lægemiddel. Dette betyder blandt andet, at den kun er udleveret ved recept. Den skal altså dermed udstedes, af en læge og afhentes på et apotek. Medicinsk cannabis kan både bestå af CBD og THC. Desuden findes der forskellige love på området om brugen af cannabis. 

Udover medicinsk cannabis findes også, den type af CBD som klassificeres som et kosttilskud. Den kan hentes hos en CBD shop eller en helseforretning og kræver ikke recept. Der findes mange online butikker, der sælger CBD som kosttilskud. Disse kommer ofte i form af kapsler eller olie, som indtages dagligt. Forskellen på de to typer cannabis, er i høj grad i forhold til mængden af CBD. CBD som kosttilskud indeholder ofte mindre CBD procenter end medicinsk cannabis.

Desuden er substansen efterhånden blevet mere synligt inden for det kosmetiske område, hvor den bruges i hudcreme og andre skønhedsprodukter. Det er specielt i forhold til akne, at den mystiske plante har opnået gode resultater. 

Resultaterne i denne guide vil hovedsageligt fokusere på området CBD som kosttilskud og der kan derfor forekomme andre love, vedrørende medicinsk cannabis og THC end beskrevet i artiklen. 

Vi vil her i guiden komme ind på de forskellige lovgivninger i Europas lande. 

Resumé om CBD i Europa:

  1. Love om lovliggørelsen af hampeplanten kræver typisk, at planten indeholder under 0.2% THC. Dette kan dog varierer og hvert land kan have individuelle THC grænser. 
  2. Industriel hamp med mindre end 0.2 % THC er lovlig i de fleste europæiske lande, reglerne bliver dog konstant ændret.
  3. I Frankrig er CBD produkter kun lovlige, hvis de indeholder 0 % THC.
  4. Luxembourg og Østrig har en THC grænse på 0,3 %. 
  5. I Schweiz er CBD lovligt med en THC grænse på 1 % eller under.
  6. CBD er ulovligt i Slovakiet og Litauen.
  7. I Holland er THC og CBD lovligt, men der forekommer en lang række regler som bør indgå.

Hamp

Hamp er også klassificeret som industriel hamp og har en helt bestemt betydning og forskel fra termet cannabis. I de fleste lande findes en fællesnævner for hvornår hampeplanten er identificeret som hamp. Dette kræver, at planten indeholder under 0,2 % THC. Plantens CBD niveau spiller ingen rolle her, men der findes stadig lovgivninger for, hvor meget CBD en plante må indeholde. 

Cannabis

Som ved hamp findes en målestok for termet Marihuana (også refereret til som cannabis). Marihuana er typisk set som en euforiserende plante og findes i de fleste lande ulovlig i forhold til lovgivningen om euforiserende stoffer. For at en cannabis klassificeres som Marihuana ses det typisk, at plantens THC indhold ligger over 0,2%. På denne måde kan vi i denne artikel give specifik information om cannabisplantens lovlighed og dens forskelligheder.

Marihuana indeholder tetrahydrocannabinol, hvilket er den substans der giver en euforiserende effekt. 

Betydning af termer: Uddybelse

Ubegrænset

Hvis et land har en ubegrænset lovgivning i forhold til CBD, vil det ikke betyde, at planten er 100% lovlig. Der indgår individuelle regler i forhold til lovgivningen dette betyder blot, at handel og indtagelse af CBD i form af kostrelaterede og kosmetiske midler, er lovlige. Man kan derimod ikke forvente, at dyrkning og salg af CBD som medicin, kan foregå lovligt. Dette vil i visse tilfælde føre til straf, i form af bøder og i værste tilfælde fængsel. 

Hvis et land er markeret med ubegrænset, vil det ofte betyde, at der hele tiden sker ændringer i loven. Derfor kan informationen hurtigt ændre sig og nye reguleringer forekommer. Vi holder guiden opdateret, men fratager os ansvar for eventuelle ændringer. 

Gråt område

I det grå område ved lovgivningen i diverse lande, findes ikke klare retningslinjer for hvad lovgivningen direkte viser om loven. Det kan være, at cannabis eller industriel hamp er blevet de-kriminaliseret og dermed ikke fører til fængselsstraf. Det kan dog ske, at man modtager en bøde, ved opbevarelse, dyrkning og videresalg af cannabis. Dermed er planten altså stadig ulovlig, men tages i nogle tilfælde ikke som en direkte kriminel handling. 

Det kan også være, at der foregår lovændringer og forhandlinger på området som betyder, at man ikke har en afgjort og konkret lovgivning på emnet. 

Ulovligt

I visse tilfælde findes CBD ulovlig, at sælge, indtage, dyrke osv. Dette betyder, at der er stramme regler omkring dette og vil medføre hårde straffe, som bøder og fængselsstraf. Disse kan sidestilles med lovgivninger om THC, hvor man i nogle lande, har 0 tolerance til emnet. Ulovligt betyder altså, at der forekommer straf ved salg/køb/dyrkning og besiddelse af alle CBD produkter.

Lovlig som medicinsk cannabis

Cannabis som medicinsk cannabis, er blevet en etableret del af nogle EU lande. Før man kan købe og besidde medicinsk cannabis, skal man have recept fra en autoriseret læge og produktet skal købes på et apotek. Der forekommer en række sygdomme, hvor medicinsk cannabis har en dokumenteret effekt. Men da dette stadig er en relativt ny måde, at behandle patienter på, kan det være svært, at anskaffe en recept. Dette varierer fra land til land og det anbefales, at man informerer sig selv på emnet, hvis man overvejer dette. 

CBD – Cannabidiol

CBD er en af substanserne i hampeplanten, denne er også kaldet cannabidiol. Denne substans har ikke en berusende effekt, men kan i nogle tilfælde fungere stressnedsættende og have en række egenskaber. CBD er blevet populært indenfor både kost og ernæring sektoren og inden for medicinalindustrien. Den findes både som medicinsk cannabis og i form af kosttilskud. Der forekommer forskellige regler i Europas lande omkring CBD, men substansen ses ofte lovlig og bliver hele tiden mere anerkendt. 

THC – Tetrahydrocannabinol

Denne substans er det psykoaktive stof i cannabisplanten, en dybt diskuteret substans. Den har i mange år forekommet ulovlig og ses stadig ulovlig i de fleste europæiske lande. For nyligt er det dog blevet mere accepteret, at bruge THC som medicin og der bliver hele tiden konstateret mere forskning på emnet. Det er denne substans, der forårsager en berusende virkning i hamp og cannabis planten. I lande som USA har man i de seneste år set, en legalisering af THC som medicinsk cannabis. 

Denne guide vil beskæftige sig med CBD, da THC fortsat forbliver ulovligt i de fleste europæiske lande. I de fleste tilfælde involvere medicinsk cannabis CBD men der findes eksempler hvor medicinsk cannabis også involverer THC olie. Vi understreger dog, at dette ikke er en opfordring til importering/besiddelse og salg af ulovlige substanser og, at man bør undersøge emnet nærmere. 

Beskrivelse af lovmæssige forhold i Europa, omkring CBD

Danmark

Status: Ubegrænset

I Danmark kan CBD bruges som medicinsk cannabis, hvis en patient har modtaget recept på det. Uden recept vil denne medicin være ulovlig, at besidde og indtage. Recepten skal modtages af en ordineret læge og udstedes på et apotek. 

Dyrkning, salg, indtagelse og opbevaring af cannabis uden recept er ulovlig i Danmark. Aktivitet af denne slags, resulterer i straf i henhold til lovgivningen. 

Medicinsk cannabis i Danmark forekommer lovligt med recept, i henhold til forsøgsordningen som blev vedtaget af regeringen i 2019. 

I Danmark kan CBD som kosttilskud dog lovligt sælges, indtages og opbevares. Der forekommer dog specifikke love og reguleringer, som bør overholdes. Dette gælder for eksempel, at CBD ikke må indeholde mere end 0,2% THC. CBD produkter, er derfor lovlige produkter og kan sælge/købes i butikker eller på nettet.

De Danske love for salg af CBD er komplicerede, derfor er det ikke så simpelt, som at sige, at det er 100% lovligt. Men dommen rammer virksomhederne som ikke overholder lovene og ikke, forbrugerne selv. 

Tyskland

Status: Ubegrænset

I Tyskland er CBD produkter lovlige, de må dog ikke indeholde mere end 0,2% THC. Der forekommer andre regler ved medicinsk cannabis, som kan indeholder højere THC procenter, end cannabis produkter ved håndkøb. 

Der findes desuden regler om, at man ikke må reklamere for CBD, som lover sundheds påstande og det kan dermed kun sælges som kosttilskud/kosmetik. 

CBD som medicinsk cannabis kan købes med recept og kræver en læges godkendelse, før dette muliggøres. 

I dele af tyskland kan man finde såkaldte CBD butikker, som handler med CBD i form af blomster/topskud. Her skal der skrives under på, at man ikke vil indtage produktet og, at det er på eget ansvar. 

Men i bund og grund er CBD lovligt i Tyskland og kan købes som håndkøb i CBD butikker. Der har i seneste tid været en del kiosk handel med CBD blomst, hovedsageligt i Berlin. Dette har politiet sat en markant indsats ind for, at stoppe. 

Frankrig

Status: gråt område/ubegrænset

Frankrig har forhen gjort det lovligt, at sælge CBD med lavere end 0,2% THC som håndkøb. Dette er siden blevet ændret og det er nu ulovligt, at sælge/købe/opbevare CBD med højere end 0% THC. 

CBD produkter er nu kun lovlige som isolations produkt og loven bliver konstant ændret. Dette gør det svært, at sige om CBD fortsat vil være lovligt i Frankrig og sætter loven i en gråzone. 

Polen

Status: Ubegrænset

I Polen er industriel hamp lovligt, dette betyder helt simpelt, at planten kun må indeholde en THC % på under 0,2. Polen er grobund for dyrkning af cannabis planten og der eksporteres mange mængder industriel hamp og medicinsk cannabis, direkte ud af Polen. 

Det er siden 2017, at medicinsk cannabis har været lovlig i Polen og er siden ikke ændret. CBD kan derved blive solgt og købt som kosttilskud/kosmetisk produkt og medicin. Planten kan desuden købes som håndkøb i helsebutikker, CBD butikker og apoteker. 

Spanien

Status: Ubegrænset

I Spanien findes bestemt en gråzone om cannabis, dette gælder både CBD og THC. Som i mange andre lande er CBD med en THC % på under 0,2 lovligt. Det er dog ikke så simpelt og hvis et CBD produkt er produceret i Spanien, skal det markeres med etiketterne “For ekstern brug udelukkende” og “Teknisk produkt” 

I Spanien dannes der rammer for en forsøgsordning af THC, hvor såkaldte klubber er etableret. Her kræves det, at man bliver medlem for, at kunne besøge stedet og købe cannabis. Dette forekommer dog bestemt i en gråzone og det kan ikke med sikkerhed siges, at THC er lovligt i spanien. 

CBD er dog ikke på listen over autoriserede kost og medicin tilskud. Derfor kan det ikke med sikkerhed siges, at planten er lovlig for indtagelse. Den kan dog sælges og købes som kosmetisk produkt, mod forskellige hudsygdomme og fungerer dermed som skønhedsmiddel. 

CBD bliver dog fortsat solgt i adskillige CBD butikker, på trods af de konstant ændrede reguleringer. 

Italien

Status: Gråzone – Lovlig som medicinsk cannabis

I Italien befinder loven om CBD sig i en gråzone. I 2019 udførte man en lov i Italien som gjorde alt hamp i form af blade, blomst, olie og andre produkter ulovlige. Der findes dog ikke nogen specifik uddybning af dette og der siges blot, at CBD produkter ikke må indeholde berusende midler. Dette er dog ikke specificeret og derfor befinder Italien sig i en gråzone. 

Medicinsk cannabis findes lovlig i Italien, men kan kun købes ved hjælp af en recept fra en autoriseret læge og skal købes på et apotek. 

Desuden må THC % ikke overstige 0,2 % og det var indtil for nyligt, at CBD med op til 0,6% blev gjort ulovligt. Dette findes dog stadig i visse medicinske produkter. 

Sverige

Status: Ubegrænset

I Sverige er CBD med over 0% THC klassificeret som ulovlig. I 2018 var det ulovligt, at besidde/købe/sælge alt CBD. Det var først i 2019, at domstolen i Sverige, ændrede loven og lavede 0 tolerance mod THC og ikke mod CBD. 

I Sverige følger man altså ikke de samme love om CBD, som i de fleste andre EU lande. Grænsen med 0,2% THC, gælder ikke i Sverige og de har dermed 0 tolerance mod THC. Man bør derfor være forsigtig, når man bevæger sig ud i dette område, da man ellers kan blive dømt og kendt skyldig i besiddelse af euforiserende stoffer. 

Holland

Status: Ubegrænset

I Holland findes der komplicerede love omkring cannabis. Som mange ved kan man specielt i Amsterdam finde talrige coffeéshops, som sælger mange forskellige typer af THC og CBD.

Handel med CBD er reguleret med en række konkrete love, som for eksempel, at planten ikke må indeholde mere end 0,5 % THC. CBD er dog lovligt og kan købes som håndkøb, både som blomst og kosttilskud i Holland. Den 19 Juli 2019, blev CBD som vaporizer olie gjort ulovligt og kan derfor ikke længere findes på det hollandske marked. 

Rumænien

Status: Ubegrænset

I Rumænien kan man finde CBD på lovlig vis, som i de fleste europæiske lande kræver det, at planten indeholder mindre end 0,2 % THC koncentration. 

Irland

Status: Gråzone 

I Irland findes et kompliceret gråzone område i lovgivningen, som gør det svært for den individuelle borger, at forstå om planten er lovlig. 

Der findes en 0 tolerance mod THC i Irland, som gør det ulovligt, at sælge/købe og besidde produkter med THC indhold.

CBD produkter som indeholder 0 % THC er derfor egentligt lovlige, da de kun indeholder CBD substanser. Hvis der findes nogen spor af THC, vil produktet være strafbart. 

Dog findes der nye love i Europas nye love om kost og ny mad – denne lovgivning beviser, at CBD produkter ikke må sælges som mad og kosttilskud. 

Irlands autoritet for kost sikkerhed siger, at CBD isolerede produkter ekstraheret med opløsningsmidler og CO2, ikke må sælges i EU uden, at følge EU’s anvisninger om kosttilskud. Dette gøres for at sikre forbrugeren om, at CBD produkterne ikke indeholder skadelige substanser. 

Som set i Tyskland har Irlands politi beslaglagt mange mængder CBD produkter i butikker. Der findes dog stadig mange butikker, som fortsat sælger CBD isolerede produkter. Det samme gælder ved online handel, hvor man fortsat kan købe CBD produkter. 

Det er dog vigtigt, at forstå lovgivningen omkring THC. Det kan nemlig medfører straf, at købe og besidde produkter med spor af THC. CBD produkter uden spor af THC, kan fortsat købes lovligt i Irland. 

Bulgarien

Status: Ubegrænset

I Bulgarien er hamp lovligt, salg og køb af planten skal dog ske under opsyn af regeringen og være i forbindelse med en licens udstedt af myndighederne i Bulgarien.  

Bulgarien har valgt ikke, at følge Europa kommissionens anvisninger om CBD i forhold til mad og kosttilskud og kan, derfor stadig lovligt sælges/købes og besiddes. Derudover er import og dyrkning af CBD lovligt. Grænsen for THC ligger på 0,2% og følger europas anvisninger. 

Portugal

Status: Kun lovlig som medicinsk cannabis

I 2001 afkriminaliserede portugal alle stoffer, på grund af en overdosis krise og en meget høj HIV rate, generelt hos den gruppe som benyttede stoffer. Dette galt også cannabis og derfor var hamp planten lovlig i en del år. 

Dette ændrede sig dog i 2018, da europas domstol ændrede lovene omkring CBD i fødevarer og kosttilskud. 

I Portugal er CBD olie derfor ikke lovligt som kosttilskud, dette ændrede sig som tidligere beskrevet i Juni 2018, hvor regeringen ændrede loven om fødevarer og kosttilskud. Indtil da kunne CBD købes frit som kosttilskud. 

Som det ser ud nu, kan CBD olie kun hverves som medicin, i form af en recept udstedt af en autoriseret læge. Olien skal desuden købes på et apotek og alt andet handel med CBD olie er derfor ulovlig. 

Belgien

Status: Gråzone

I Belgien kan man nu kun købe CBD produkter, ved hjælp af recept fra en autoriseret læge. Dette ændrede sig i August 2019, hvor man fulgte den nye EU lovgivning om CBD i fødevare og kosttilskud. 

Indtil da kunne man frit, købe CBD produkter i mange butikker og også gennem online CBD handel. Det var faktisk sådan, at den 11 April 2019 lovliggjorde belgien CBD med en THC indhold på under 0,2 % og klassificerede planten som tobak. Dette blev dog hurtigt ændret og derfor kan man ikke længere frit købe CBD som håndkøb. 

Man kan dog stadig købe CBD olie i online handel, dette er dog på eget ansvar, da man kan risikere, at miste produktet i tolden. 

Det frarådes derfor, at købe CBD produkter online hvis man befinder sig i Belgien. I stedet bør man kontakte sin læge og dermed skaffe produktet via en recept og købe det på et apotek. 

Schweiz

Status: Ubegrænset

I Schweiz er CBD lovligt, det er desuden et af de lande i Europa, som er gået først i lovliggørelsen af CBD planten. Der forekommer dog en række restriktioner, som skal følges i forhold til køb/salg/dyrkning og besiddelse af denne. Dette ses for eksempel ved, at CBD ikke må indeholde mere end 1% THC, hvilket er et meget højt tal i forhold til andre lande i Europa.

CBD kan desuden lovligt dyrkes i Schweiz og dette gør landet til en hovedcentral for CBD dyrkning og CBD olie produktion. Cannabis produkterne kan købes i CBD butikker og på online markedet, hvor der findes mange forskellige typer af CBD indholdige produkter. 

Østrig

Status: Gråzone

På grund af mangel på kontrollerede forhold og ukontrolleret handel med CBD, ændrede Østrig i 2018 loven omkring CBD i fødevare og kosttilskud. Dette svækkede CBD markedet i Østrig markant og hvor, man før kunne købe CBD frit som kosttilskud, er der taget nyerer midler i brug. 

CBD kan stadig fås som medicinsk cannabis, dette skal dog ske i led med recept fra en autoriseret læge. 

Udover den medicinske cannabis, kan CBD også købes i butikker og på nettet. Dog kan den som sagt ovenover ikke købes som kosttilskud. I stedet for, at sælge CBD som kosttilskud omdøbte detailhandlen nemlig planten til aroma produkter og salg af essentielle olier og planteekstrakter. Dette er nemlig fortsat lovligt i østrig og gør det muligt for handlen af CBD, at fortsætte. 

Kroatien

Status: Lovligt som medicinsk cannabis

I Kroatien er CBD kun lovligt som medicinsk cannabis, dette foregår gennem recept fra en autoriseret læge og kan kun hentes på et apotek. Man kan besidde op til 7 gram medicinsk cannabis i Kroatien, men CBD som kosttilskud er fortsat ulovligt. 

Hvis man bliver anholdt i besiddelse af CBD og andre cannabis typer uden recept, vil dette medføre bøde. 

Tjekkiet

Status: Ubegrænset

I Tjekkiet er CBD produkter lovlige, de skal dog indeholde mindre end 0,3 % THC. Derudover er dyrkning af en bestemt mængde hampplanter lovligt, til personlig brug. 

Udover CBD som kosttilskud gør tjekkiet brug af cannabis som medicinsk cannabis og dette skal være i forbindelse med en recept fra en autoriseret læge, samt afhentes på et apotek. Der forekommer dog et relativt lavt udvalg af medicinale produkter i kategorien. 

Finland

Status: Gråzone

I Finland er CBD defineret som medicin dette udgør, at handel med CBD egentligt er ulovlig. De følger EU’s anvisninger om fødevare og kosttilskud hvilket betyder, at CBD ikke må sælges og besiddes under anvisning som kosttilskud. Dette betyder, at det kan være problematisk, at importere CBD til Finland og tolden kan konfiskere produktet, hvis nogen mistanke om dette.

Der findes dog et hul i CBD debatten, dette bruger virksomhederne til stadig lovligt, at sælge CBD på det Finlandske marked. Dette har udelukkende, at gøre med hvordan produktet er markedsført og det skal hermed høre under kategorien aromaer og rå plante ekstrakter. 

Derfor kan man fortsat bruge CBD i Finland, på trods af, at lovgivningen har gjort planten ulovlig til indtagelse gennem blomst og olie. 

Finland er altså dermed placeret i en gråzone, hvor CBD under regulering af regeringen, stadig kan handles med under strenge omstændigheder.

Ungarn

Status: Gråzone

I Ungarn kan man lovligt bruge CBD, som ikke overstiger en THC % på 0,2. Det var faktisk sådan, at hverken handel og besiddelse af CBD produkter, blev nævnt i Ungarsk lovgivning. Dette gjorde CBD selskaberne brug af, hvor de importerede og handlede med CBD. 

Nu kan man stadig købe CBD i Ungarn, der findes dog nogle retningslinjer for produkterne. Nogle CBD produkter hører under listen af kosttilskud, men det er ulovligt, at reklamerer og lave påstande om sundhedsegenskaber. Dette forekommer delvist på grund af, at Ungarn ikke ser CBD som et medicin og planten er altså på listen over ulovlige medikamenter. Dette ses i størstedelen af Europas lande, hvor sundheds påstande ikke må foretages på CBD.

En anden regel er, at CBD producenter skal leve op til en række krav, når det kommer til produktionen af CBD. De skal dermed rapporterer til det nationale institut for apoteker og ernæring, for lovligt, at kunne sælge CBD. 

Mange CBD handlere sælger dog stadig CBD i Ungarn, på trods af, at de ikke har fået godkendt produktet. Dette gør Ungarsk lovgivning om CBD svær, at beregne og lovgivningen ligger altså derfor i en gråzone. 

Vi anbefaler, at man kontakter regeringen eller en advokat, før man bestiller CBD olier til Ungarn. På grund af en omfattende lovgivning, er der en chance for, at man bevæger sig ud på et ikke lovligt grundlag på dette emne. 

Luxembourg

Status: Unrestricted

I Luxembourg har man delvist brudt med del stof opfattelse, der befinder sig i store dele af Europa. Dette gælder specielt cannabis, som er blevet afkriminaliseret. I August 2019 ændrede man lovgivningen, som gjorde cannabis ulovligt. Der findes stadig mange restriktioner og regler på området, men opfattelsen af planten har en anden tone, end mange andre EU lande.

Hvis man er over 18 år gammel, kan man altså lovligt købe og besidde CBD produkter, som håndkøbsprodukt. THC procenten må dog ikke overgå 0,2 %. CBD produkter kan købes ved online handel og i fysiske butikker i hele landet. 

Luxembourg har udmeldt, at en legalisering af cannabis, vil ske i løbet af de næste 2 år. 

Litauen

Status: Ulovlig

I Litauen er CBD ulovlig og det er kun dyrkning af hamp med en THC % på under 0,2, der findes lovlig. Dette er kun til brug af frø og fiber og klassificere fortsat CBD olie som ulovlig. 

Dette er også i sammensætning med, at Letland følger EU’s anvisninger om fødevare og kosttilskud, hvilket betyder, at CBD ikke kan sælges som fødevare. 

Dette betyder, at de eneste lovlige hamp produkter på markedet er hampefrøolie og andre lignende hamp produkter. 

Slovenien

Status: Ubegrænset

I Slovenien kan man lovligt købe og besidde CBD olier og blomst. I en tørret plante ligger grænsen af THC på 0,3%. Hvis man derimod vil købe og besidde CBD olie, ligger der en grænse på mindre end 0,2 % THC. 

CBD produkter kan købes både som håndkøb, i fysiske butikker og ved online handel hos udvalgte CBD udbydere. Det er dog stadig vigtigt, at sikre sig, at det produkt man køber lever op til en vis standard. Der findes nemlig rigtig meget ikke reguleret CBD olie og det kan være svært, at kende forskel på produkterne. 

Slovakiet

Status: Ulovlig

I Slovakiet er alt hamp og cannabis ulovligt, dette er blevet klassificeret som et ulovligt stof i kategorien psykoaktive substanser. 

Besiddelse/ salg og køb af både CBD og THC forekommer altså ulovligt og kan, resultere i bøde og fængsel. I mange andre europæiske lande er hamp afkriminaliseret, det er det ikke i Slovakiet og dette betyder altså, at man kan straffes med fængsel. 

Letland

Status: Gråzone

Letland befinder sig i en gråzone i lovene omkring CBD. Hovedsageligt er CBD nemlig ulovlig som salg af fødevare og kosttilskud. CBD olie og ekstrakt er dog ikke helt ulovligt og kan gennem lovens huller, stadig dyrkes og sælges, hvilket CBD virksomhederne tager brug af. Dette forekommer for eksempel i, at CBD stadig kan sælges som souvenir. Dette ses i de lokale vaporizer butikker, hvor adskillige CBD olier bliver solgt, med etiketten “souvenir”. De siger også samtidig, at det er op til den enkelte bruger, hvorvidt dette produkt indtages og, advarer mod netop dette. 

Estland

Status: Gråzone

I Estland er CBD ikke refereret til som en psykoaktiv substans, derfor stemmer den ikke overens med lovene om psykoaktive substanser og narkotika. CBD er derfor ikke kriminaliseret og kan delvist ses som lovligt. 

Der findes dog en række reguleringer inden for området. Estland følger EU’s anvisninger om fødevare og kosttilskud angående CBD og derfor kan CBD ikke hører under og sælge som kosttilskud. 

I Estland er hamp som medicinsk cannabis dog erverves lovligt, dette med hjælp af en recept fra en autoriseret speciallæge. Derudover skal det hentes på et apotek og kan derfor ikke købes som håndkøb. 

Men på grund af lovens huller, kan CBD stadig købes/sælges og besiddes som håndkøb, medfører at CBD tilhører lovens gråzone. 

Malta

Status: Gråzone – Lovlig som medicinsk cannabis

I Malta kan man ifølge loven, kun modtage CBD ved hjælp af en recept fra en autoriseret læge. På trods af dette, sælges CBD frit i adskillige butikker i Malta. Der er ikke foretaget nogen konkret aktion mod dette og dette skaber en gråzone i Malta omkring lovene om CBD. 

Desuden kan CBD købes som håndkøb i mange helsekostbutikker og der er endnu ikke foretaget deciderede ændringer i dette. Det er dog stadig ulovligt, at både købe/sælge og besidde CBD i Malta, hvilket påviser, at landet ligger i en gråzone. 

Cypern

Status: Ubegrænset

I Cypern er CBD lovligt og hører under kategorien fødevare og kosttilskud. Produkterne må dog ikke indeholde mere end 0,2 % THC og må under ingen omstændigheder indeholde sundheds påstande. 

Desuden er Cypern en af Europas største producenter af medicinsk cannabis og dette har stor betydning for lovligheden, af CBD produkter i landet. 

Grækenland

Status: Ubegrænset

I Grækenland kan man lovligt købe/sælge og besidde CBD produkter, med op til 0,2% THC. Derudover skal produkterne overholde en række love, som er baseret på EU’s reguleringer. Desuden kan hamp lovligt dyrkes i Grækenland, hvilket gør cannabis ubegrænset og lovligt inden for et sæt regler.

Sidste opdateret 9. november 2020