Cannabidiol er den moderne verdens svar på medicin. Naturmedicinen har vundet frem og er i højere grad blevet integreret i vestlig medicin. Du kan her på siden få en guidet tur i hvad CBD indebærer. Blandt andet om det er muligt at få CBD olie på recept og om det er lovligt at købe CBD medicin udenom læger og apoteker.

Kan man få CBD olie på recept?

Det korte svar er “ja”, men der findes en del regler og retningslinjer, som læger i Danmark skal forholde sig til. Det er vigtigt at finde en læge, som er åben omkring CBD olie på recept, da de individuelt bestemmer om de vil udskrive en recept til patienten.

Cannabisprodukter med et indhold på 0.2 % THC eller derunder er ikke længere omfattet af reglerne om euforiserende stoffer. Denne lovændring trådte i kraft d. 1 juli, 2018.

Regler om lægemidler, fødevarer og kosttilskud skal dog fortsat overholdes. Det betyder at CBD stadig ligger i en slags gråzoneområde.

Helt konkret afhænger retningslinjerne af en vurdering af det enkelte produkt. For eksempel af produktets indhold, anvendelse, oprindelsesland og produktionsforhold.

Hvis cannabisproduktet er et ordineret lægemiddel, skal det leve op til reglerne om lægemidler eller i loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Hvis en producent vil lave CBD olie i form af kosttilskud, skal dette produkt indsendes til undersøgelse. Det vil blive undersøgt om koncentrationen af CBD og THC er på et procentniveau, hvor det bliver klassificeret enten som et lægemiddel eller et kosttilskud. Derfor er det vigtigt at koncentrationen ikke overstiger en bestemt størrelse og ikke har direkte virkning på kroppen. Det er op til lægemiddelstyrelsens at afgøre om disse produkter er lovlige.

Hvilke type cannabisprodukter kan man få på recept?

  • De godkendte lægemidler: Der findes et lægemiddel til behandling af spasmer ved multipel sklerose. Sativex. Sativex indeholder cannabisekstrakt og findes nu som et godkendt lægemiddel i Danmark. Det kan dog kun udskrives ved recepter fra speciallæger i neurologi, udelukkende til patienter med multipel sklerose.
  • Lægemidler med udleveringstilladelse: De syntetisk fremstillede cannabinoider findes i produkter som Marinol og Nabilone. Der er ikke søgt om godkendelse i Danmark for disse produkter, men danske læger kan ansøge om udleveringstilladelse til sådanne former for medicin, som ikke er godkendt i Danmark og ikke sælges i Danmark. Disse lægemidler kan importeres fra lande som USA,  hvis lægemiddelstyrelsen godkender lægens individuelle ansøgning på vegne af den enkelte patient.
  • Magistrelt fremstillet medicin: Danske læger kan udskrive magistrelt fremstillet medicin, i form af kapsler eller olier med cannabidiol indholdsstoffer. Magistrelt fremstillede produkter er lægemidler der fremstilles på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.
  • Forsøgsordningen om medicinsk cannabis: Denne lov trådte i kraft d. 1 januar 2018. Dermed åbnede der sig en ny mulighed for at læger kan udskrive andre cannabisprodukter til medicinsk brug, for eksempel urtethe, cannabisolier mv. Forsøgsordningen løber over 4 år.

Er det lovligt at købe CBD udenom læge og apotek?

Set fra et juridisk synspunkt er det som udgangspunkt ikke strafbart i Danmark, at købe CBD produkter på nettet til eget forbrug. Reglerne bliver håndhævet over for virksomhederne, ikke over for borgerne der køber produkterne i DK.

Man skal dog være opmærksom på at hvis man køber et cannabis produkt, der indeholder mere end 0,2 % THC, vil dette være strafbart at besidde.